Potato/vi

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search
This page is part of the Vietnamese translation project.
Potato
Potatoes Age 0.pngPotatoes Age 1.pngPotatoes Age 2.pngPotatoes Age 3.png
Potato.png
Rarity

Common

Restores

1 ()

Cookable

Renewable

Stackable

Có (64)

Data values

See § Data values

Name

See § Data values

Khoai tâyvật phẩm thức ăn có thể được trồng, tiêu thụ thô, nấu trong lò nung hoặc lửa trại để làm khoai tây bỏ lòes.

Cách kiếm[edit]

Zombies[edit]

Zombie có 0,8% cơ hội thả khoai tây khi bị người chơi giết.

Trong tự nhiên[edit]

Các mảnh đất nông trại trong làng có 20% cơ hội là khoai tây.

Potatoes can be found in 44.9% of shipwreck supply chests in stacks of 2–6; in 66.3% of snowy village house chests, 74.2% of plains village house chests, and 65.6% of taiga village house chests, all in stacks of 1–7; and in 57.5% of pillager outpost chests in stacks of 2–5.

In Bedrock Edition they can be found in 50.0% of bonus chests in stacks of 1–2, and in 69.3% of taiga village house chests in stacks of 1–7.‌[Legacy Console Edition only]

Cách trồng[edit]

Khi được trồng, khoai tây sẽ mất 8 giai đoạn để phát triển. Tuy nhiên, chỉ có 4 kết cấu riêng biệt, vì vậy chỉ có 4 giai đoạn có thể nhìn thấy : cứ hai giai đoạn có cùng kết cấu, ngoại trừ giai đoạn tăng trưởng 7 giữ nguyên hình dạng như giai đoạn 5-6, do đó chỉ có giai đoạn 8 mới có giai đoạn cuối, bề ngoài'trưởng thành'.

Cây khoai tây phát triển đầy đủ cho 1-4 củ khoai tây (khoảng 2 57 mỗi vụ thu hoạch trung bình) và có 2% cơ hội cho thêm khoai tây độc. Năng suất khoai tây có thể được tăng lên bằng cách sử dụng một dụng cụ có phù phép Gia tài . bột xương có thể được sử dụng để rút ngắn giai đoạn tăng trưởng của nó.

Sử dụng[edit]

Thức ăn[edit]

Để ăn một củ khoai tây, bấm và giữ sử dụng trong khi nó đang được chọn trong hotbar. Ăn một củ khoai tây phục hồi 1 () sức đói và 0.6 độ bão hòa.

Nhân giống[edit]

lợn sẽ theo sau và có thể được nhân giống bởi một người chơi cầm một củ khoai tây.

Dân làng có thể nhặt các vật phẩm khoai tây để sẵn sàng trồng khoai tây, điều này cho phép chúng nhân giống. Dân làng yêu cầu 12 củ khoai tây để có thể trồng.

Cách nấu[edit]

Tên Nguyên liệu Phương pháp nấu
khoai tây bỏ lò Khoai tây +
bất kìNhiên liệu


Giao dịch[edit]

Nông dân sẽ mua 15-19 củ khoai tây với giá một viên ngọc lục bảo như là một cấp ban đầu của họ ‌[Legacy Console Edition only]

Nông dân chưa có kinh nghiệm có 25% cơ hội mua 26 củ khoai tây để lấy ngọc lục bảo như một phần trong giao dịch của họ.‌‌[Bedrock Edition only][more information needed for Java Edition]

Phân bón[edit]

Đặt một củ khoai tây vào một cái phân trộn có 65% cơ hội nâng mức phân bón lên 1.

Data values[edit]

ID[edit]

Khoai tây Tên ID Số ID ‌[BE only]
Khối potatoes 142
Vật phẩm potato 392

Block data[edit]

In Bedrock Edition, potatoes use the following data values: Potato/vi/DV

Block states[edit]

Potato/vi/BS

Advancements[edit]

Icon Advancement In-game description Parent Actual requirements (if different) Internal ID
Advancement-plain-raw.png HusbandryThe world is full of friends and foodEat anything that can be eaten.minecraft:husbandry/root
Advancement-fancy-raw.png A Balanced DietEat everything that is edible, even if it's not good for youA Seedy PlaceEat each of these 38 foods. In Java Edition 1.15,‌[upcoming] consuming a honey bottle is also required for the advancement. Other foods are ignored for the advancement.minecraft:husbandry/balanced_diet

Video[edit]

History[edit]

Java Edition
1.4.212w34aPotato Revision 1.png Added potatoes.
12w36aPotatoes can now be found in villages.
1.513w09bThe Fortune enchantment now works when harvesting potatoes.[1]
1.814w02aPotatoes can now be sold to farmer villagers, at 15–19 potatoes for 1 emerald.
14w04aFarmer (profession) villagers now harvest fully grown potatoes.
Villagers can now be made willing using 12 potatoes.
14w25aPotato crop block was removed from the game. It can no longer exist in inventories, only as a block in the world.
1.915w31aPotatoes can now be used to lead and breed pigs.
15w38aSlightly improved drop chances from average 2 35 per crop harvested to 2 57.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this block's numeral ID was 142, and the item's 392.
18w11aPotatoes will now have a chance of generating in shipwreck chests.
1.1418w43aPotato TextureUpdate Revision 1.png Changed the texture of potatoes.
18w47aPotatoes will now generate in Pillager outpost chests.
18w50aPotato.png Changed the texture of potatoes again.
19w03aAdded placement and breaking sounds to potatoes.
Placing a potato into the new composter has a 50% chance of raising the compost level by 1.
19w05aPotatoes now have a 65% chance of increasing the compost level in a composter by 1.
Pocket Edition Alpha
0.8.0build 2Potato Revision 1.png Added potatoes. They are a rare drop from killing zombies.
build 3Potatoes now have a chance to drop when tilling grass blocks.
build 4Potatoes are no longer dropped from tilling grass blocks.
0.9.0build 1Potato crops now naturally spawn in villages.
Potatoes can now be used to lead and breed pigs.
0.12.1build 1Potatoes now restore hunger instead of health.
Farmer (profession) villagers will now plant and harvest potatoes.
0.16.2Potatoes can now be found in the chest inside large houses in ice plains and cold taiga villages.
Bedrock Edition
1.10.0beta 1.10.0.3Potatoes can now be found in pillager outposts and plains village houses.
Potato.png Changed the texture of potatoes.
1.11.0beta 1.11.0.1Potatoes can now be used to fill up composters.
Potatoes can now be found in taiga, snowy taiga, and snowy tundra village house chests.
beta 1.11.0.4Trading has changed, farmer villagers now have a 25% chance to buy 26 potatoes for an emerald.
Legacy Console Edition
TU14CU11.04Patch 1Potato Revision 1.png Added potatoes.
PlayStation 4 Edition
1.90Potato.png Changed the texture of potatoes.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0Potato Revision 1.png Added potatoes.

Issues[edit]

Issues relating to "Potato/vi" are maintained on the bug tracker. Report issues there.

Gallery[edit]

References[edit]