Crafting/se

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

<-- Meddelande till översättaren; fler saker har lagts till i den engelska versionen och denna behöver uppdateras -->


This page is part of the Swedish translation project.
2x2 Grid
2×2 tillverkningsrutor
3x3 Grid
3×3 tillverkningsrutor
Pocket edition tillverkning

Tillverkning eller så kallad "crafting" är den metod genom vilken nya föremål, nya block eller nya resurser tillverkas i Minecraft. Denna funktion är tillgänglig embart i Betan och de föråldrade Indev-, Infdev- och Alphalägena. För att tillverka något måste spelaren flytta resurser från inventariet till tillverkningsrutorna vid en Arbetsbänk eller i inventariemenyn. För att bilda det önksade föremålet skall resurserna ligga enligt ett fördefinierat receptmönster (från nu kallat recept). Så länge receptet är intakt spelar det ingen roll på vilka rutor som resurserna är lagda. Många recept går även att spegelvända från höger till vänster.

Spelaren har alltid tillgång till 2×2 tillverkningsrutor i sitt inventarie när den menyn är öppen. För att mer avancerade recept krävs 3×3 tillverkningsrutor vilket är tillgängligt via en Arbetsbänk. Arbetsbänken tillverkas genom att placera fyra plankor i ett 2×2 mönster i exempelvis inventariemenyn. Den skapade Arbetsbänken flyttas till inventariet och placeras ut med höger musknapp. När bänken är placerad öppnas tillverkningsmenyn genom att man höger-klickar på Arbetsbänken. Vissa modifikationer tillåter att nya föremål kan tillverkas på speciella arbetsytor med fler än 3×3 tillverkningsrutor.

Föremåls hållbarhet[edit | edit source]

En del föremål (Rustning och Verktyg) slits ut när man använder dem. Varje av dessa föremål har en begränsad hållbarhet med ett vissa antal användningar innan föremålet är förbrukat och då går sönder. Starkare material (Diamant, Järn) håller längre medan föremål av svagare material (Trä plankor, Sten) snabbt går sönder. Hållbarheten representeras av en mätare under föremålets ikon när det har börjat användas.

En användning räknas som att förstöra ett block eller att slå på en varelse. Om man börjar bryta ett block men slutar innan blocket är helt förstört så räknas det inte som en användning. I vissa fall då man använder fel verktyg kan dubbla antalet användning utkrävas. Exempelvis så krävs det två användningar om man hugger sten med en Yxa istället för en Hacka eller slå på en varelse med en Spade istället för ett Svärd. Det är alltså ekonomiskt att använda rätt verktyg till rätt tillfälle.

Ordentlig användning av verktygen maximerar hållbarheten. Nedanstående tabell visar hur många användningar som varje materialtyp har.

Material Antal användningar
Trä 60
Sten 132
Guld 32
Järn 251
Diamant 1562

När det gäller Rustningar så beror mängden absorberad skada på ett grundskydd samt procentandelen av kvarvarande användningar som rustningsdelen har. Sidan för hållbarhet har en ekvation för hur skyddet beräknas. Som förväntat så kommer skyddet minska ju med skada man tar.

Komplett receptlista[edit | edit source]

Det finns 151 recept i Beta 1.7.3 som visas i listan nedan. (Vissa animationer nedan kräver att javascript är aktiverat i din webbläsare för att fungera).

Grundrecept[edit | edit source]

Namn Ingredienser Inmatning » Utmatning Beskrivning
Wood Planks/se Wood/se


Wooden Plank
Används som byggnadsmaterial och kan bli tillverkat för att skapa många saker. Vilken typ av trä du använder kommer att påverka utseendet av träplankorna.
Pinnar Plankor
Wooden Plank

Wooden Plank


Används till Facklor, Pilar, Skyltar, Stegar, Staket, handtag och skaft till Verktyg, Svärd och Pilbåge samt mycket mer.
Facklor Pinnar + Kol (eller Träkol)
Coal (Item)

Används för att lysa upp mörka platser. Facklor kan också smälta Snö och Is.
Arbetsbänk PlankorWooden PlankWooden Plank
Wooden PlankWooden Plank


Ger tillgång till en arbetsyta med 3×3 tillverkningsrutor för mer avancerad tillverkning.
Ugn KullerstenLåter spelaren upphetta olika typer av block och föremål.
Kista Plankor
Wooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden Plank
Wooden Plank
Wooden PlankWooden PlankWooden Plank


Förvarar block and föremål. Placeras två kistor bredvid varandra bildas en stor kista med dubbel kapacitet.

Block Recipes[edit | edit source]

Name Ingredients Input » Output Description
Ore Blocks Gold Ingots or
Iron Ingots or
Diamond Gems or
Lapis Lazuli DyesTillåter, tackor eller pigment att bli tillverkade till placeringsbara block. Can be used as an expensive building block or compact storage of the ore.
Glowstone Block Glowstone DustUsed to create brighter light than torches. Melts snow/ice and can be used underwater.
Wool StringUsed as a building material and can be colored with dyes. This recipe is not recommended because Wool can be easily obtained from Sheep.
TNT Gunpowder + SandUsed to cause explosions.
Slabs Stone, Sandstone, Wooden Planks or CobblestoneUsed for making long staircases. Two slabs placed on top of each other will create a normal-sized double slab block.
Stairs Wooden Planks or Cobblestone
Wooden Plank

Wooden PlankWooden Plank
Wooden PlankWooden PlankWooden Plank

Wooden Stairs
Used for compact staircases.
Snow Block Snowballs


Snow Block
Used to store snowballs, or as a building material.
Clay Block ClayClay (Item)Clay (Item)
Clay (Item)Clay (Item)


Used to store Clay, or as a building material.
Brick (Block) Clay BricksClay (Brick)Clay (Brick)
Clay (Brick)Clay (Brick)

Brick (Block)
Used as a building material.
Bookshelf Wooden Plank + Books
Wooden PlankWooden PlankWooden Plank


Wooden PlankWooden PlankWooden Plank


Used as decoration.
Sandstone SandUsed as a building material. Is not influenced by gravity like normal Sand.
Jack-O-Lantern Pumpkin + Torch


Jack-O-Lantern
Used to create brighter light than torches. Melts snow/ice and can be used underwater.

Tool Recipes[edit | edit source]

Name Ingredients Crafting recipe Description
Flint and Steel Iron Ingot +
Flint
Flint and Steel Damaged Flint and Steel
The durability of the two flint and steels is added together, plus an extra 5% durability.
Pickaxe Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick


Pickaxe Damaged Matching Pickaxe
The durability of the two pickaxes is added together, plus an extra 5% durability.
Shovel Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick
Shovel Damaged Matching Shovel
The durability of the two shovels is added together, plus an extra 5% durability.
Shears Iron IngotShears Damaged Shears
The durability of the two shears is added together, plus an extra 5% durability.
Hoe Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick

Hoe Damaged Matching Hoe
The durability of the two hoes is added together, plus an extra 5% durability.
Fishing Rod Stick +
StringFishing Rod Damaged Fishing Rod
The durability of the two fishing rods is added together, plus an extra 5% durability.
Axe Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick


Axe Damaged Matching Axe
The durability of the two axes is added together, plus an extra 5% durability.
Clock Gold Ingot +
RedstoneCompass Iron Ingot +
RedstoneLead String +
Slimeball


Weapon Recipes[edit | edit source]

Template:Weapon Crafting

Armor Recipes[edit | edit source]

Name Ingredients Crafting recipe
Helmet Leather or
Gold Ingot or
Iron Ingot or
Diamond

Chestplate Leather or
Gold Ingot or
Iron Ingot or
Diamond


Leggings Leather or
Gold Ingot or
Iron Ingot or
DiamondBoots Leather or
Gold Ingot or
Iron Ingot or
DiamondTransportation Recipes[edit | edit source]

Name Ingredients Input » Output Description
Minecart Iron IngotsIron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)Iron (Ingot)Iron (Ingot)


Used to transport the player or a mob along rails.
Powered Minecart Furnace + Minecart


Powered Minecart
Used to push other Minecarts along Minecart tracks using fuel.
Storage Minecart Chest + Minecart


Storage Minecart
Used to transport goods along rails.
Rails Stick + Iron Ingots
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)


Used to guide minecarts.
Powered Rail Stick + Gold Ingots + Redstone DustUsed to speed up or brake minecarts.
Detector Rail Stone Pressure Plate + Iron Ingots + Redstone Dust
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)


Functions like a Pressure Plate (sends a Redstone signal when powered) but can only be activated by a Minecart.
Boat Wooden PlanksWooden Plank
Wooden Plank
Wooden PlankWooden PlankWooden Plank


Used to travel in water more quickly than swimming.

Mechanism Recipes[edit | edit source]

Name Ingredients Input » Output Description
Doors Wooden Plank or Iron Ingots
Wooden PlankWooden Plank
Wooden PlankWooden Plank
Wooden PlankWooden Plank

Wooden Door
Wooden doors are activated by clicking or with redstone. Iron doors are similar but can only be opened by redstone.
Trapdoors Wooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden Plank


Trapdoors are activated by clicking, and function as normal doors, but are a 1x1 one block and lay flat on the ground. Can also be activated with redstone.
Pressure Plates Wooden Planks or Stone


Wooden PlankWooden Plank


Used to send an electrical charge when stepped on by a player or a mob. Wooden Pressure Plates can also be activated by dropping something on them.
Stone Button StoneUsed to send an electrical charge by being pressed. Stays activated for approximately a second before shutting off again.
Redstone Torch Redstone Dust + StickConstantly sends an electrical charge, or can be used as a receiver/transmitter when connected the side of a block. Can also be used for low-level lighting.
Lever Cobblestone + StickUsed to send an electrical charge by being turned on or off. Stays in on or off state until clicked again.
Note Block Wooden Planks + Redstone Dust
Wooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden Plank
Wooden Plank
Wooden PlankWooden PlankWooden Plank


Plays a note when triggered. Right click it to change the pitch of the note. Placing this on top of different blocks changes its type of instrument.
Jukebox Wooden Planks + Diamond Gem
Wooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden Plank
Wooden Plank
Wooden PlankWooden PlankWooden Plank


Plays Music Discs.
Dispenser Cobblestone + Redstone Dust + BowUsed to hold and shoot out items in a random order.
Redstone Repeater Stone + Redstone Dust + Redstone TorchUsed in redstone circuits as repeater, a delayer, and/or a diode.
Piston Cobblestone + Redstone Dust + Wooden Planks + Iron Ingot
Wooden PlankWooden PlankWooden Plank
Iron (Ingot)

Pushes blocks and entities.
Sticky Piston Piston + SlimeballPushes blocks and entities, and will pull back the block next to the end when retracted.

Food Recipes[edit | edit source]

Name Ingredients Input » Output Description
Bowls Wooden PlanksWooden Plank
Wooden Plank

Wooden Plank


Used to hold mushroom stew. The player keeps the bowl when they eat the stew.
Mushroom Stew Red Mushroom +
Brown Mushroom +
BowlHeals Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg.
Bread WheatHeals Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg.
Sugar Sugar CaneIs used in the recipe of the cake.
Cake Wheat + Sugar + Egg + Milk
Milk BucketMilk BucketMilk BucketHeals Heart.svgHalf Heart.svg on every use. Can be used 6 times, for a total of Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg restored. The buckets are not lost in the process.
Cookie Wheat +
Cocoa BeansHeals Half Heart.svg.
Golden Apple Gold Blocks + AppleHeals Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg.

Miscellaneous Recipes[edit | edit source]

Name Ingredients Input » Output Description
Minerals Iron Block or
Gold Block or
Diamond Block or
Lapis Lazuli Block


Iron (Ingot)
Used to reclaim ingots/gems/dyes from blocks.
Painting Sticks + WoolUsed as decoration.
Sign Wooden Planks + Stick
Wooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden PlankWooden Plank
Shows text entered by the player.
Ladders Sticks


Ladders
Used to climb vertically.
Paper Sugar CaneUsed to create books and maps.
Book PaperUsed to create a bookshelf.
Fences SticksUsed as a barrier that cannot be jumped over, with the exception of spiders and spider jockeys. It counts as 1½ block high for mobs/players, but only 1 for other blocks.
Beds Wool + Wooden Planks


Wooden PlankWooden PlankWooden Plank


Used to forward time from any time at night to morning if all the players in the world are in bed. (The colors of the bed are always the same, regardless of the colors of wool used in the crafting.)

Dye Recipes[edit | edit source]

Name Ingredients Input » Output Description
Bone Meal BoneUsed as a dye to create white/original wool. Also used to instantly grow crops, trees, and tall grass and flowers on Grass.
Light Gray Dye Ink Sac + Bone Meals
or
Gray Dye + Bone MealUsed as a dye to create light gray wool. (Note: light gray dye can also be made by combining gray dye with bone meal, thus letting you make 4 light gray dyes from every ink sac instead of 3.)
Gray Dye Ink Sac + Bone MealUsed as a dye to create gray wool.
Rose Red RoseUsed as a dye to create red wool.
Orange Dye Rose Red + Dandelion YellowUsed as a dye to create orange wool.
Dandelion Yellow DandelionUsed as a dye to create yellow wool.
Lime Dye Cactus Green + Bone MealUsed as a dye to create lime wool.
Light Blue Dye Lapis Lazuli Dye + Bone MealUsed as a dye to create light blue wool.
Cyan Dye Lapis Lazuli Dye + Cactus GreenUsed as a dye to create cyan wool.
Purple Dye Lapis Lazuli Dye + Rose RedUsed as a dye to create purple wool.
Magenta Dye Purple Dye +
Pink Dye
or
Lapis Lazuli Dye +
Bone Meal +
2 Rose Red
or
Lapis Lazuli Dye +
Pink Dye +
Rose RedUsed as a dye to create magenta wool.
Pink Dye Rose Red + Bone MealUsed as a dye to create pink wool.

Wool Recipes[edit | edit source]

Template:Wool Crafting