Water/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.
Water
Water.png
Transparency

částečně (-2 ke světlu)

Luminance

Ne

Blast resistance

? (Flowing)
? (Still)

Tool

This block can only be picked up using a bucket

Renewable

Ano

Stackable

N/A

Flammable

No

Drops

Nic

Data values
Tekoucí voda
dec: 08 hex: 8 bin: 1000
Stojatá voda
dec: 09 hex: 9 bin: 1001
Name
Tekutá voda
flowing_water
Stojatá voda
water

Voda je přírodní kapalina.

Zisk[edit | edit source]

Voda neexistuje jako předmět, ale může být nabrána kbelíkem nebo může naplnit kotel či se může stát zdrojovým blokem vody.

Přirozený výskyt[edit | edit source]

File:2011-10-13 18.45.31.png
Typické vodní jezírko.

Voda se přirozeně vyskytuje v Overworldu, kde tvoří oceány, jezera, řeky, prameny, je součástí vesnic a pouštních studní.

Chování[edit | edit source]

Hráči ve vodě zabere 5krát více času vytěžit blok, když ve vodě stojí nehybně, a 25krát více času, když se ve vodě pohybuje. S okouzlením Spříznění s vodou bude těžba rychlejší, a to, že při nehybném stání trvá jednou déle, při pohybu pak 5krát déle.

Šíření[edit | edit source]

Voda bude téct do blízkých vzdušných bloků. Tekoucí voda uhasí oheň a spláchne rostliny, sníh, pochodně, koberce, nástražné dráty, koleje, rudit a pavučiny jako sebratelné předměty.

Zdrojové bloky[edit | edit source]

Nekonečný 2x2 zdroj vody. Vodu lze nebrat ze všech rohů.
Nekonečný 3x1 zdroj vody.

Vodní zdroj se vytvoří od plovoucího bloku, který je vedle 2 nebo více dalších zdrojových bloků a je na vrcholu pevného bloku nebo jiného bloku vodního zdroje. To je pravidlo, které umožňuje, aby nekonečný vodní zdroj fungoval. Použitím této metody je možné vytvořit bazény, a to položením bloku vodního zdroje do omezeného prostoru.

Když jsou dávkovače naložené plným kbelíkem aktivovány, tak napustí prázdný blok před nimi vodou.

V sněžných biomech se může vodní zdroj změnit v led, a znovuobjevit se, když led roztaje (výjimku tvoří Podsvětí). Led se změní ve vodu, když je rozbitý a je pod ním blok.

Proud[edit | edit source]

Proud ve vodním bloku určuje, jakým směrem voda od svého zdroje poteče, a jakým směrem bude entita jako je hráč nebo loďka plout.

Horizontální proud ve vodním bloku je založený na vektorovém součtu toků a od bloku, od kterého to jsou 4 horizontálně položení sousedské bloky. Například, pokud se na blok dostane voda ze severu a dále poteče na jih a východ, ale ze západní strany bude hranice z pevného bloku, tak proud zamíří jiho-jihovýchodně, protože 2 jižní tekoucí toky (dovnitř i ven) se kombinují pouze s 1 z východu tekoucím tokem (ven). Tedy je možné, aby zde bylo celkem 16 horizontálních směrů. Pokud je odbočka v kanálu 2 bloky hluboká u vstupu, tak entity poplavou spíše sem, než aby pokračovaly vpřed.

Voda s proudem tlačí moby rychlostí okolo 1.39 metrů za vteřinu, nebo 25 bloků za 18 vteřin.

Světlo[edit | edit source]

Pod vodou, s a bez okouzlení Dýchání.

Voda zestiňuje světlo o 2 úrovně za každý blok, kromě normálního rozpýtlení, takže čím hlouběji ve vodě jste, tím nižší je viditelnost.

Jsou zde tři způsoby, jak zlepšit viditelnost pod vodou: použitím helmy s okouzlením Dýchání, použitím lektvaru Nočního vidění nebo lektvaru Podvodního dýchání.

Voda a láva[edit | edit source]

Spojení vody a lávy může vytvořit kámen, kamení nebo obsidian. Záleží na tom, jak se spojí.

Zranění mobů[edit | edit source]

Voda zraní Endermany, Sněžné ochránce a Blaze.

Kbelík vody[edit | edit source]

Water Bucket
Water Bucket.png

Type

Tools

Durability

N/A

Renewable

Ano

Stackable

Ne

First appearances

Navštiv History

Data values

PC: dec: 326 hex: 146 bin: 101000110
PE: dec: 3258 hex: 1458 bin: 1010001018

Name

water_bucket

Kbelík vody je kbelík naplněný vodou.

K naplnění kbelíku vodou použijte ji na vodní zdroj. Vodní zdroj během tohoto procesu vyschne. Použitím plného kbelíku na pevný blok vytvoříte vodní zdroj. V Podsvětí se voda vypaří.

Kbelík vody se změní v prázdný kbelík, pokud ho hráč použije nebo také, když je aktivovaný dávkovač, který vodu vyleje.

Kbelíky vody lze také využít k naplnění kotlů.

Datové hodnoty[edit | edit source]

ID[edit | edit source]

Block ID Name Numerical ID
Still Water water 9
Flowing Water flowing_water 8
Item ID Name Numerical ID
Water Bucket water_bucket 326

Voda stráví nejvíce času v poloze statické než 'tekoucí' - bez ohledu na úroveň nebo to, zda obsahuje proud směřující dolů či do strany. Při specifickém spuštění aktualizací bloku se voda změní v 'tekoucí', aktualizuje svou úroveň a pak se zas změní ve statickou. Vodní prameny se objevují jako tekoucí, zatímco oceány, jezera či řeky jsou statickými. To se stane předtím, než je většina typů generovaných struktur vytvořena. Hlavní příčinou "zádrhelů" vody je, že generované struktury nespustí aktualizaci bloku, aby do nich voda tekla.

Data bloku[edit | edit source]

See also: Data values

Pokud je nastaven hrot 0x8, tak tekutina "padá" a proudí dolů. Na této úrovni jsou nižší hroty v podstatě ignorovány, dokud je tento blok na nejvyšší úrovni zaplavení.

Nižší tři hroty jsou bloky záplavové úrovně. 0x0 je největší záplavová úroveň (nemusí nezbytně zaplnit blok - to záleží na okolních zaplavených blocích nad každým z rohu bloku). Datové hodnoty se zvyšují, jakmile záplavová úroveň klesá: 0x1 je druhá největší, 0x2 nižší, přeskočme k 0x7, což je nejnižší záplavová úroveň. Podél linie na ploché rovině, se voda propadá o jednu úroveň na metr od zdroje.

Stav bloku[edit | edit source]

See also: Block states
Name Value Description

 level
0 Water source block.
1–7 Height of the water, with 1 being highest.
Also represents the distance from a water source or falling water block.
8–15 Falling water.
This level is equal to 8 plus the level of the non-falling water above it.
For instance a water of level 2 will produce falling water below it with level 10.
The distinction makes no difference in behavior.

Videa[edit | edit source]

Historie[edit | edit source]

Pre-classic
rd-161348 Texturu pro vodu lze najít ve hře.
Classic
0.0.12a Přidána voda.
0.0.19a Textura pro vodu změněna, přidána animace.
Přidány houby, které odstraní vodu.
Indev
January 13, 2010 Je zde konečné mmožství vody.
Oceány mají nekonečné množství vody.
Voda se již sama od sebe nepohybuje po povrchu.
Voda má nyní 2/3 pravděpodobnost odpaření a 1/3 pravděpodobnost zkopírování.
January 22, 2010 Voda se nyní objevuje jako pramínky a jezírka.
Infdev
June 15, 2010 Kbelíky se mohou použít k vylití vody.
Alpha
1.2.6 Přidána jezera.
Beta
1.5 Spadnuté předměty se nyní pohybují v tekoucí vodě rychleji.
1.6 Déšť ani sníh již nepropadá skrze vodu.
1.8 Kvůli změně v generaci země je zde velmi vzácná šance, že se může obrovský oceán vytvořit v biomu oceánu, pokud hráč vytvořil svět před verzí 1.8 a nyní cestoval do nových chunků. Také zde bude jednoblokový propad v úrovni moře mezi jednotlivými částmi moře, přičemž část moře ze starší verze je o 1 blok výše.
Vodu lze najít na farmách nebo ve studních ve vesnicích.
Přidány dva biomy skládající se téměř celé z vody: oceán a řeka.
Official release
1.0.0 Beta 1.9-pre4 Přidáno okouzlení Dýchání a Spříznění s vodou, což umožní delší pobyt pod vodou a normální rychlost těžby ve vodě.
? Z jednoblokového stropu neprůhledných bloků těsně pod vodou budou "unikat" částice (podobně jako u lávy), to upozorní hráče, že když tento blok vykope, bude spláchut vodou. Skla nebo jiného průhledného bloku se toto netýká.
1.3.1 12w15a Dávkovače dostaly možnost vylít tekutinu uvnitř kbelíků s vodou. Také mohou vodu sebrat, když jsou znovu aktivovány.
12w17a Odstraněna možnost dostat vodu do Podsvětí použitím ledu.
1.4.2 12w38a Změněn zvuk pro skákání nebo plavání ve vodě.
Zvuk tekoucí vody je nyní nepřerušovaný.
Povrch vody je více sytě modrý.
1.4.4 1.4.3-pre Změněno pravidlo zranění pádem. Hráči ani mobové nezemřou, když spadnou z velké výšky do mělké vody.[1]
1.5 13w02a Textura vody je nyní dostupná. Dřívě byla textura skryta v kódu a nebyla běžně dostupná.
13w03a Vodní zdroj se zformuje, i když pod ním není pevný blok.
13w04a Tekoucí voda v režimu Tvoření už hráče při létání nezpomaluje.
1.6.1 13w17a Vodní jezírka se již neobjevují v pouštích.
1.7.2 13w36a Vodní tůně se nyní objevují v biomu poušť M.
Oceány jsou menší.
13w41a Skrz vodu, led a portály je možné vidět.
1.8 14w25a Blok ID 8 (tekoucí voda) a 9 (stojatá voda) byla odstraněna z příkazu /give.
Nyní se zobrazuje kbelík vody jako ikona, pokud je hráčem voda využita při tvoření vrstev v nekonečné rovině.
1.9 15w43b Voda se nezobrazuje jako tekoucí, pokud je u skla nebo barveného skla.
Pocket Edition Alpha
0.1.0 Přidána voda. Na starých zařízeních použita starší textura, zatímco novější textura použita na modernějších zařízeních.
0.7.0 Textura změněna na novější pro všechna zařízení.
Přidány kbelíky s vodou.
? Kbelíky s vodou se již nedávají do sloupce po 64.
0.9.0 build 1 Přidány částice kapání vody.
Přidána jezera.
Vodu lze najít na farmách nebo ve studních ve vesnicích.
Přidány dva biomy skládající se téměř celé z vody: oceán a řeka.
Vodní tůně se nyní objevují v biomu poušť M.
0.10.0 build 1 Přidáno hladké osvětlení pro vodu.
Voda používá šedo-hnědý odstín v bažinách.
Tekoucí voda může tlačit entity.
build 7 Tekoucí voda má zvuky.
Console Edition
TU1 CU1 1.0 Patch 1 Přidána voda.
TU9 Dávkovače dostaly možnost vylít tekutinu uvnitř kbelíků s vodou. Také mohly nasávat tekutiny, pokud byly znovu aktivovány, ale chyba bránila tomu, aby byl prázdný kbelík znovu naplněn.
TU31 CU19 1.22 Patch 3 Aktualizován zvuk cákání vody.
Většina mobů může plavat ve vodě.

Problémy[edit | edit source]

Issues relating to “Water/cz” are maintained on the issue tracker. Report issues there.

Zajímavosti[edit | edit source]

  • Když jste pod vodou, tak se hráčovo FOV (field of vision/zorné pole) snižuje o 10 pro simulaci odrazu světla.
  • Starou texturu vody je možné stále najít ve složce assets a je používána, když je hráč pod vodou.
  • V Pocket edici je voda více realstická, neboť se její textura mění od tyrkysové až po bledě modrou v závislosti na vzdálenosti.

Galerie[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

  1. Issue tracker: MC-1644