Namespaces

Variants

Share

Share
Views
Actions
In other languages

Tools/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.

Nástroje jsou předměty používané hráči aby při jejich držení prováděli činnosti rychleji, ke sbírání materiálu nezískatelného rukou nebo pro provádění nových činností. S vyjímkou hodin a kompasu, se nástroje nekupí (nestackují) v inventáři.

Name Ingredients Crafting recipe Description

Pickaxe

Stick +
Oak Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond

Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Grid layout Arrow (small).png Wooden PickaxeStone PickaxeIron PickaxeGold PickaxeDiamond Pickaxe

Stick

Stick

Required to mine stone-related blocks, iron-related blocks and ore.

Axe

Stick +
Oak Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond

Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond
Grid layout Arrow (small).png Wooden AxeStone AxeIron AxeGold AxeDiamond Axe
Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Stick

Stick

Used to chop wood-related blocks and pumpkins faster than by hand.

Shovel

Stick +
Oak Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond


Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond
Grid layout Arrow (small).png Wooden ShovelStone ShovelIron ShovelGold ShovelDiamond Shovel

Stick

Stick

Used to dig dirt, grass, sand, gravel and snow faster than by hand. Shovels are required to dig snowballs.

Hoe

Stick +
Oak Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond

Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond
Grid layout Arrow (small).png Wooden HoeStone HoeIron HoeGold HoeDiamond Hoe

Stick

Stick

Used to till dirt and grass blocks to prepare for crops (carrots, melons, potatoes, pumpkins, wheat).

Flint and Steel

Iron Ingot +
Flint
Grid layout Arrow (small).png Flint and Steel
Iron Ingot FlintGrid layout Shapeless.png

Used to create fire and light portals.

Bucket

Iron Ingot
Grid layout Arrow (small).png Bucket
Iron Ingot
Iron Ingot

Iron Ingot

Used to collect and transport water, lava and milk.

Compass

Iron Ingot +
Redstone


Iron Ingot
Grid layout Arrow (small).png Compass
Iron Ingot Redstone Iron Ingot

Iron Ingot

Points to the player's original spawn point.

Empty Map

Paper +
Compass

Paper Paper Paper Grid layout Arrow (small).png Empty Map
Paper Compass Paper
Paper Paper Paper

Will create an image of an area explored while held. This can be used for path-finding.

Clock

Gold Ingot +
Redstone


Gold Ingot
Grid layout Arrow (small).png Clock
Gold Ingot Redstone Gold Ingot

Gold Ingot

Displays positions of the Sun and Moon.

Fishing Rod

String +
StickStick Grid layout Arrow (small).png Fishing Rod

Stick String
Stick
String

Used to catch fish. Can also be used to pull mobs and other entities.

Shears

Iron Ingot
Grid layout Arrow (small).png Shears

Iron Ingot
Iron Ingot

Used to collect dead bush, leaves, tall grass, vines and wool from sheep.
Also breaks leaves, wool, and cobweb faster than by hand.
Shears can be used to collect tripwire without triggering a redstone pulse.

Fire Charge

Blaze Powder +
Gunpowder +
Coal or
Charcoal
Grid layout Arrow (small).png Fire Charge3
Blaze Powder CoalCharcoal

Gunpowder
Grid layout Shapeless.png

Can be shot out of dispensers. Also can be used to create fire and to light blocks and entities on fire.


[edit] Diamantové nástroje vs. zlaté nástroje

I když zlaté nástroje těží rychleji než diamantové, mají pouhých 33 použití. V porovnání s 1562 použití diamantových nástrojů, jsou nepoužtelné, což dělá diamantové nástroje celkově lepší.

[edit] Trivia

  • Pokud přepnete z hodnotnějšího na méně hodnotný nástroj bez puštění tlačítka myši těsně před zničením bloku, čas k tomu potřebný zůstane stejný jako při použití předešlého nástroje, zatímco vytěžený blok bude připočten k použití druhého nástroje. Toto platí pro lopaty, sekyry a krumpáče. Ačkoliv, v případě krumpáčů, tohle platí pouze pokud druhý nástroj může vytěžit ten typ bloku, například pro železný a kamenný krumpáč při těžení železné rudy to fungovat bude, ale pro diamantový a železný krumpáč při těžení obsidiánu to fungovat nebude. Prospěšné využití (za ůčelem ušetření času) jsou vzácné.
  • Jens nám prozradil kolem 1:30 v tomhle videu [1], že bude možné si nástroje vylepšit.