Tools/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.

Nástroje jsou předměty používané hráči aby při jejich držení prováděli činnosti rychleji, ke sbírání materiálu nezískatelného rukou nebo pro provádění nových činností. S vyjímkou hodin a kompasu, se nástroje nekupí (nestackují) v inventáři.

Name Ingredients Crafting recipe Description
Flint and Steel Iron Ingot +
Flint
Flint and Steel Damaged Flint and Steel
The durability of the two flint and steels is added together, plus an extra 5% durability.
Pickaxe Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick


Pickaxe Damaged Matching Pickaxe
The durability of the two pickaxes is added together, plus an extra 5% durability.
Shovel Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick
Shovel Damaged Matching Shovel
The durability of the two shovels is added together, plus an extra 5% durability.
Shears Iron IngotShears Damaged Shears
The durability of the two shears is added together, plus an extra 5% durability.
Hoe Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick

Hoe Damaged Matching Hoe
The durability of the two hoes is added together, plus an extra 5% durability.
Fishing Rod Stick +
StringFishing Rod Damaged Fishing Rod
The durability of the two fishing rods is added together, plus an extra 5% durability.
Axe Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick


Axe Damaged Matching Axe
The durability of the two axes is added together, plus an extra 5% durability.
Clock Gold Ingot +
RedstoneCompass Iron Ingot +
RedstoneLead String +
Slimeball


Diamantové nástroje vs. zlaté nástroje[edit | edit source]

I když zlaté nástroje těží rychleji než diamantové, mají pouhých 33 použití. V porovnání s 1562 použití diamantových nástrojů, jsou nepoužtelné, což dělá diamantové nástroje celkově lepší.

Trivia[edit | edit source]

  • Pokud přepnete z hodnotnějšího na méně hodnotný nástroj bez puštění tlačítka myši těsně před zničením bloku, čas k tomu potřebný zůstane stejný jako při použití předešlého nástroje, zatímco vytěžený blok bude připočten k použití druhého nástroje. Toto platí pro lopaty, sekyry a krumpáče. Ačkoliv, v případě krumpáčů, tohle platí pouze pokud druhý nástroj může vytěžit ten typ bloku, například pro železný a kamenný krumpáč při těžení železné rudy to fungovat bude, ale pro diamantový a železný krumpáč při těžení obsidiánu to fungovat nebude. Prospěšné využití (za ůčelem ušetření času) jsou vzácné.
  • Jens nám prozradil kolem 1:30 v tomhle videu [1], že bude možné si nástroje vylepšit.