Podzol/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.
Podzol
Podzol.png

Transparency

Ne

Luminance

Ne

Blast resistance

2.5

Tool

This block can be broken with any tool, but a shovel is the quickest

Renewable

Ne

Stackable

Ano, (64)

Flammable

No

Availability

Mega taiga

Drops

1
Dirt

Data values
PC edice
dec: 32 hex: 32 bin: 112
Pocket edice
dec: 243 hex: F3 bin: 11110011
Name

hlína

Podzol je typ hlínového bloku.

Zisk[edit | edit source]

Podzol může být rozbit libovolným nářadím anebo rukou, nejrychlejší cestou je však použít lopatu. Získat podzol lze pouze za pomocí nářadí s očarováním něžný dotyk, v opačném případě vypadne pouze hlína.

Block
Podzol
Hardness 0.5
Tool
Breaking time[note 1]
Hand 0.75
Wooden 0.4
Stone 0.2
Iron 0.15
Diamond 0.1
Golden 0.1
  1. Times are for unenchanted tools in seconds.

Přírodní výskyt[edit | edit source]

Podzol se vyskytuje v biomu mega taigy.

Využití[edit | edit source]

Podzol umožňuje zasazení hub na něj, aniž by záleželo na úrovni světla, umožňuje růst obrovských hub jako je mycelium. Semínka, všechny druhy květin a cukrových třtin lze na podzol položit.

Číselné hodnoty[edit | edit source]

Podzol má jediný možný dlaždicový název: minecraft:dirt, který je sdílen s hlínou. Dlaždicová data definují, jaký se zobrazí blok. Podzol má v Pocket edici číselné ID 243.

Data bloku[edit | edit source]

See also: Data values
DV Description

0 Dirt

1 Coarse Dirt

2 Podzol

Stav bloku[edit | edit source]

See also: Block states
Name Value Description

 snowy
true
false
If true, Podzol in particular uses a snowy side and top texture.
In-game, this is true when dirt has snow or snow (layer) on top.

 variant
dirt
Dirt
coarse_dirt
Coarse Dirt
podzol
Podzol

Video[edit | edit source]

Podzol/cz/video

Historie[edit | edit source]

Official release
1.7.2 13w36a Přidán podzol.
1.8 U podzolu se již nezobrazuje textura hlíny a její boční strany, když je blok položen zhora.
Pocket Edition Alpha
0.9.0 build 1 Přidán podzol.
Console Edition
TU31 CU19 1.22 Patch 3 Přidán podzol.

Chyby[edit | edit source]

Issues relating to “Podzol/cz” are maintained on the issue tracker. Report issues there.

Zajímavosti[edit | edit source]

  • Narozdíl od jiných podobných bloků, se podzol nikdy nerozšíří v bloky hlíny, ani se nezmění v hlínu, pokud je na něj něco položeného a to bez ohledu na to, kolik je toho na podzol položeno. To je proto, že podzol je typ půdy a má stejné ID jako hlína, jenom s odlišnou číselnou hodnotou.
    • Podobně se ani hlína, ani mycelium nemůže změnit v podzol.
  • Podzol může vzít i Enderman.
  • Podzol se podobá množství půdě mnoha lesů, protože velké množství stromů s listy drží zem poměrně ve stínu, což činí ze země půdu, kde nemůže růst tráva. A lesní oblasti jsou také často pokryté spadlými listy ze stromů.

Galerie[edit | edit source]

Navštivte také[edit | edit source]