Gravel/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.
Gravel
Gravel.png

Transparency

Ne

Luminance

Ne

Blast resistance

3

Tool

This block can be broken with any tool, but a shovel is the quickest

Renewable

Ne

Stackable

Ano (64)

Flammable

No

Drops
Data value

dec: 13 hex: D bin: 1101

Name

gravel

Štěrk je blok ovlivnitelný gravitací.

Zisk[edit | edit source]

Štěrk lze zničit libovolným nářadím, ale nejrychlejší je to lopatou. Při rozbití je 10% šance, že získáte pazourek namísto štěrku. Šanci na obdržení pazourku lze změnit okouzlením. Něžný dotek odstraní šanci na získání pazourku, a Štěstí navýší šanci na 14% za I. úroveň, 25% za II. úroveň, a 100% za III. úroveň.

Když spadne štěrk na neúplný blok tak se rozbije a získáte ho jako předmět, ale nemůže z něj touto cestou vypadnout pazourek.

Block
Gravel
Hardness 0.6
Tool
Breaking time[note 1]
Hand 0.9
Wooden 0.45
Stone 0.25
Iron 0.15
Diamond 0.15
Golden 0.1
 1. Times are for unenchanted tools in seconds.

Přirozený výskyt[edit | edit source]

Štěrk se vyskytuje v podzemních žílách až o 33 blocích, s přibližnou šancí 3.29%, že bude mezi 1 a 111 vrstvou mezi kameny.

V Podsvětí se štěrk vyskytuje ve velkých žílách mezi výškou Y=63 a Y=65 v jednoblokových vrstvách. Často se generují bez bloku pod nimi, což v mnoha případech způsobí, že po jejich aktualizaci spadnou.

Štěrk se také vyskytuje na plážích, poblíž malých jezírek vody, pokrývá dno oceánu nebo též tvoří štěrkové cesty vedoucí pískem v pouštních vesnicích.

Štěrk je obnovitelnou surovinou pouze v Konzolovém vydání, a to proto, že je zde možnost v nastavení světa restartovat Podsvětí.

Využití[edit | edit source]

Padající štěrk
First appearances

Navštiv historii

Internal ID

PC: 21
PE: 66

Entity ID

FallingSand

Štěrk, pokud pod ním není žádný blok, bude padat, dokud nedopadne na další blok. Když je štěrk ovlivněn gravitací a pádem, tak padá plynou animací pádu.

Pokud štěrk přistane na mobovi nebo hráči a přikryje jejich hlavu, tak je začne je dusit, dokud není blok zničen nebo přesunut, či hráč nezemře|. Když je na dopadovém místě nějaký nepevný blok, (jako jsou pochodně, půlbloky, koleje, rudit) či písek duší, tak se štěrk rozbije a získáte ho jako předmět. Při spadnutí do pavučiny bude pomalu propadat, dokud pavučinou nepropadne celý, nebo dokud se nedotkne země, přičemž se poté promění v štěrk jako předmět.

Štěrk je možné na nepevný blok položit, aniž by propadl.

Součást výroby[edit | edit source]

Obchodování[edit | edit source]

Fletcheroví vesničané koupí 10 bloků štěrku a smaragd za 6-10 pazourků.

Datové hodnoty[edit | edit source]

Subjekt padající písek[edit | edit source]

See also: Chunk format § Dynamic_tiles

 • Dynamic block entity data
  • Tags common to all entities see Template:Nbt inherit/entity/template

  •  Tile (deprecated): The Block ID. Not limited to only sand, gravel, concrete powder, dragon eggs, or anvils. Although deprecated, this value is always present.

  •  TileID: The Block ID, as above, but now supporting the 1-4095 range. Only prior to 1.8.

  •  Block: The Block ID using the alphabetical ID format: minecraft:stone. Only in and after 1.8.

  •  TileEntityData: Optional. The tags of the block entity for this block.

  •  Data: The data value for the block.

  •  Time: The number of ticks the entity has existed. If set to 0, the moment it ticks to 1, it will vanish if the block at its location has a different ID than the entity's TileID. If the block at its location has the same ID as its TileID when Time ticks from 0 to 1, the block will instead be deleted, and the entity will continue to fall, having overwritten it. When Time goes above 600, or above 100 while the block is below Y=0, the entity is deleted.

  •  DropItem: 1 or 0 (true/false) - true if the block should drop as an item when it breaks. Any block that doesn't have an item form with the same ID as the block won't drop even if this is set.

  •  HurtEntities: 1 or 0 (true/false) - true if the block should hurt entities it falls on.

  •  FallHurtMax: The maximum number of hitpoints of damage to inflict on entities that intersect this falling_block. For vanilla falling_block, always 40 (Heart.svg × 20).

  •  FallHurtAmount: Multiplied by the FallDistance to calculate the amount of damage to inflict. For vanilla falling_block, always 2.

Video[edit | edit source]

Historie[edit | edit source]

Classic
0.0.14a_01 Gravel0.0.14a.png Přidán štěrk. Chová se podobně jako písek.
Spíše než v padající se promění v subjekt padajícího blokuTemplate:Verify/cz, kdy se štěrk okamžitě objevil na nejnižší možné pozici, pokud pod ním byl vzduch, aniž by přehrál nějakou animaco. Toto chování přetrvalo až do vydání Táájného pátku 1, ve verzi Infdev.
Chyba zde se vyskytující umožňovala hráči zvednout výšku bloku tekutiny tím, že nad ním položil štěrk. Štěrk mohl zůstat uvězněn ve vzduchu, dokud nebyl rozbit. Po rozbití se odpovědný blok tekutiny pod štěrkem objevil na jeho místě. Tento blok zůstal nehybný, dokud vedle něj nebyl položen další blok, který způsobil zaplavení.
Editory map je možné využít k vytvoření vznášejícího se štěrku, ale server může spadnout, pokud by byl štěrk ovlivněn některým z jeho stavů
0.0.15a Gravel-Pre Beta 1.9pre5.png Změněna textura
Infdev
February 27, 2010 Během testů map odstraněn štěrk.[1]
April 13, 2010 Znovupřidán štěrk.
June 17, 2010 Štěrk se vyskytuje i v podzemí, společně s hlínou, aby byly jeskyně více rozmanité.
June 18, 2010 Subjekt padající písek padá více realisticky.
Alpha
1.0.5 Subjekt padající písek se vznáší nad sněhovou vrstvou, když je nad ní. Nechtěné chování.Template:Verify/cz
1.2.0 Štěrk je možné najít i v nově přidaném Podsvětí.
Beta
1.2 Subjekt padající písek se nyní v SMP chová lépe.
1.8
Štěrkové pláže před verzí Beta 1.8
Změněna generace terénu, odstranění štěrkových pláží.
Štěrkové pláže již nemají dva bloky vysoké stěny nahoře od pláže.Template:Verify/cz
Official release
1.0.0 Beta 1.9-pre5 Gravel-Pre 12w21a.png Znovu změněna textura.
1.3.1 12w21a Gravel.png Opět změněna textura štěrku. Nová textura byla předtím v pozadí obrázku Template:Verify/cz vydaného Jebem 21. května 2012, na němž představil svůj pokus o systém obchodování.
1.4.2 12w38a Přidán nový zvuk, když se po štěrku přejde.
1.8 14w25a Štěrk je možné využít k výrobě hrubé hlíny hlíny.
1.10 16w20a Přidány částice padajícího prachu pro nepodložený štěrk.
Pocket Edition Alpha
0.1.0 Přidán štěrk.
0.6.0 Štěrk je ovlivněn gravitací.
0.8.0 build 2 Gravel.png Změněna textura.
0.9.0 build 1 Štěrk již při generování nepadá.
Štěrk se vyskytuje ve vesnicích.
Když spadne štěrk na nepevný blok, tak poskytne sebe sama jako surovinu.
0.10.0 build 1 Přidány částice padajícího prachu pro nepodložený štěrk.
0.11.0 build 1 Štěrk se již negeneruje jako cesty ve vesnicích.
Console Edition
TU1 CU1 1.0 Patch 1 Přidán štěrk.
TU9 Gravel.png Změněna textura.

Problémy[edit | edit source]

Issues relating to “Gravel/cz” are maintained on the issue tracker. Report issues there.

Zajímavosti[edit | edit source]

 • Exploze spustí padání štěrku.
 • Při propadnutí štěrku pavučinou se štěrk změní v předmět.
 • Pokud hráč stojí na hromadě písku nebo štěrku, a hromada začne padat na nepevný blok, tak hráč nabere dostatečnou rychlost k utržení zranění nebo zabití se.
 • Štěrk bude často padat do jeskyní a vytvoří tak falešnou slepou uličku. Takže pokud hráč narazí během těžby na štěrkové slepé uličky, může jejich odstraněním odhalit nové průchody.

Galerie[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

 1. http://www.youtube.com/watch?v=bFigFw17hXg