Glass/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.
Glass
Glass.png

Typ

?

Požadavky

?

Fyzika

?

Průhlenost

?

Svítivost

?

Odolnost proti výbuchu

1.5

Nářadí

?

Obnovitelné

?

Seskupitelné

N/A

Speed of fluid movement

?

Speed of walking through

?

Data value

dec: 20 hex: 14 bin: 10100

Sklo je dekorativní blok. Světlo může procházet skrze sklo, tím dělá sklo užitečným pro budovy jako jsou skleníky. Je z úplně průsvitné textury, lze jej položit na všech 6 stran jakéhokoli bloku. Skleněné bloky přiléhající k ostatním skleněným blokům jsou neviditelné, pokud se díváte skrze jeden z nich.

Sklo nepřeruší redstone obvod, pokud vede pod něj.

Pochodně, redstone obvody, strašidelné dýně, koleje, dveře, nášlapné desky, postele a žebříky nemohou být umístěny na sklo.

Skleněné bloky mohou být vytvořeny tavením bloků písku.

Ingredience Tavení Popis
písek


Coal (Item)


Provádí se v peci zahříváním a potřebuje jeden blok písku.

Jako kovářský materiál[edit | edit source]

Od Minecraft Beta 1.8 mohou být vyrobeny skleněné tabule umístěním šesti bloků skla do obdélníku. Od Minecraft Beta 1.9 pre-release 3 mohou být vytvořeny skleněné lahve umístěním bloků skla do těch samých pozic jako při výrobě misek z prken.

Ingredience Vstup » Výstup
Sklo
Sklo

Zajímavosti[edit | edit source]

 • V módu přežití mohou být zničeny bloky skla velmi rychle a při rozbití z nich vypadne sebratelný blok skla.
 • Před verzí Beta 1.6, když byla voda nad sklem, nekonečný zdroj nebyl vytvořen.
 • Když zkusíte sklo zapálit křesadlem nástroj se použije, ale oheň nevznikne.
 • Šípy nezničí sklo, pokud jsou na něj vystřeleny.
 • Umístění skleněného bloku na vrch bedny nezabrání v jejím otevření.
 • Skleněné věže mohou dodávat světlo slunečního záření i pod vodu.
 • Sklo umístěné vedle tekoucí vody urychlí pád vody a voda bude silnější (to je vhodné na výrobu pastí).
 • Když je sklo umístěno nad spadlým materiálem, lze materiál sebrat běžným způsobem.
 • Sklo mělo jiné textury, když se objevilo poprvé. Old Glass.png
 • Sklo může být použito pro umístění redstonu, žebříku, pochodní, nebo sazenic na vrchol bloku, kde je umístit běžně nelze. Pokud se pokusíme umístit pochodeň na truhlu, je třeba před ni umístit sklo a pochodeň položit na sklo. Ta se ale objeví na truhle.
 • Před Beta 1.5_01, déšť padal skrze sklo a jiné průsvitné bloky.
 • Sklo se dá zničit rychleji mečem, než rukou. Ale tato metoda ničení potřebuje použít meč 2x.
 • Pokud spatříte Endermana, kostlivce, nebo Creepera přes sklo, nevšimnou si oni vás.
 • Úzké (1x1) skleněné věže, které označují pevnost mohou být přirozeně nalezeny ve světech generovaných ve verzi Beta 1.9pre3. To není bug, ale doladění, jež Jeb zapomněl odstranit. [1]
 • Zničení skla rukou trvá stejně dlouho jako ničení jakýmkoli nástrojem. Takže sklo raději ničte rukou, ušetříte si nástroje.

Reference[edit | edit source]

 1. http://twitter.com/jeb_/status/121951968389369857

Viz také[edit | edit source]