Share

Share

Enchanting/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.
Rozhraní očarovávacího stolu. Nahoře: Bez předmětu. Dole: S předmětem a dostupnými kouzly. Poslední kouzlo je z důvodu nedostatku zkušeností nepřístupné, první kouzlo je zvoleno.

Očarovávání je technika, která prostřednictvím očárovávacího stolu přidává do brnění, nářadí a zbraní zvláštní schopnosti. Očarovávání vyžaduje využití zkušeností s tím, že vyšší kouzla vyžadují více zkušeností.

Základy očarovávání[edit]

See also: Enchantment Mechanics

Aby bylo možné předmět očarovat je nutné nejprve kliknout pravou na očarovávací stůl, čímž se zobrazí jeho rozhraní s jedním slotem na předmět. Při vložení předmětu do slotu se v pravé části rozhraní očarovávacího stolu objeví tři náhodné volby. Lze zvolit pouze okouzlení s úrovní nižší nebo rovnou úrovni hráče. Každá volba naplní předmět náhodnou sadou kouzel, která je závislá na množství utracených úrovní zkušenosti.

Text tří voleb v rozhraní očarovávacího stolu je bezvýznamný, ale číslo úrovně ovlivňuje množství, druh a úroveň kouzel jež předmět získá - z vyšších úrovní vychází více kouzel a silnější forma řečených očarování.

Očarovatelné předměty jsou nyní omezené na všechny části brnění, z nástrojů pak na krumpáče, lopaty a sekery a u zbraní na meče a luky a nakonec knihy.

Většina kouzel má několik úrovní a získání mnohočetných očarování je možné s pravděpodobností stoupající s vyššími úrovněmi zkušenosti.

Očarování[edit]

IČE je Identifikační Číslo Efektu předmětu v kódu hry. (This allows "Out of place Enchantments")

IČE Očarovatelné předměty Název Efekt Maximální síla očarování Bonus na úroveň Popis

Očarování pro brnění[edit]


Protection enchantments stack, up to an upper limit cap. For the "x protection" enchantments, "Protection" always protects just as well against fire damage as "Fire Protection" does. "Feather Falling" sometimes works better than plain "Protection", unless the sum of your protection enchantments are already at the upper limit cap. See this page for details.

0 Grid Iron Helmet.png Grid Iron Chestplate.png Grid Iron Leggings.png Grid Iron Boots.png Obrana Mění poškození všech druhů (mimo prázdnoty a příkazu /kill) na poškození brnění. IV Podívejte se na téma brnění Brnění s tímto očarováním nemůže zístat žádný další druh ochrany, kromě přílby, která může získat očarování Dýchání a Spříznění vody, a bot, které mohou získat kouzlo Lehkost pírka.
1 Grid Iron Helmet.png Grid Iron Chestplate.png Grid Iron Leggings.png Grid Iron Boots.png Obrana proti ohni Ochrana vůči ohni IV Podívejte se na téma brnění Brnění s tímto očarováním nemůže získat žádný další druh ochrany, kromě bot, které mohou získat kouzlo Lehkost pírka.
2 Grid Iron Boots.png Lehkost pírka Ochrana vůčí zranění pádem IV Podívejte se na téma brnění Toto je skvělý způsob, jak předcházet zranění pádem při teleportaci perlou konce.
3 Grid Iron Helmet.png Grid Iron Chestplate.png Grid Iron Leggings.png Grid Iron Boots.png Obrana proti výbuchu Ochrana vůči výbuchům IV Podívejte se na téma brnění Brnění s tímto očarováním nemůže získat žádný jiný druh ochrany, kromě bot, které mohou získat kouzlo Lehkost pírka.
4 Grid Iron Helmet.png Grid Iron Chestplate.png Grid Iron Leggings.png Grid Iron Boots.png Obrana proti střelám Ochrana vůči střelám (například: šípy a ohnivé koule Ghastů/Planoucích (pouze počáteční náraz)). IV Podívejte se na téma brnění Brnění s tímto okouzlením nemůže získat žádný jiný druh ochrany, kromě bot, které mohou získat kouzlo Lehkost pírka a příleb, které mohou získat očarování Spříznění vody.
5 Grid Iron Helmet.png Dýchání Snižuje míru ztráty vzduchu pod vodou; zvyšuje čas mezi poškozeními během dušení. III Zásoba vzduchu při potopení +15 vteřin; doba mezi poškozeními dušením + 1 vteřina.
6 Grid Iron Helmet.png Spříznění vody Zvyšuje rychlost kopání pod vodou I

Očarování pro meče[edit]

16 Grid Iron Sword.png Ostrost Poškození navíc V Až o Heart.svgHalf Heart.svg větší poškození za úroveň. Zvýšení poškození je náhodné pro každý zásah, ale vždy alespoň Half Heart.svg. Meč s tímto očarováním nemůže získat kouzlo Úder ani Hmyzákova Záhuba.
17 Grid Iron Sword.png Úder Poškození navíc Zombie, Prasečím zombie, a Kostlivcům. V Až o Heart.svgHeart.svg větší poškození za úroveň. Zvýšení poškození je náhodné pro každý zásah, ale vždy alespoň Half Heart.svg. Meč s tímto očarováním nemůže získat kouzlo Ostrost ani Hmyzákova záhuba.
18 Grid Iron Sword.png Hmyzákova záhuba Poškození navíc Pavoukům, Jeskynním pavoukům a Ryběnkám. V Až o Heart.svgHeart.svg větší poškození za úroveň. Zvýšení poškození je náhodné pro každý zásah, ale vždy alespoň Half Heart.svg. Meč s tímto očarováním nemůže získat kouzlo Ostrost ani Úder.
19 Grid Iron Sword.png Sražení Increases the knockback dealt when attacking mobs and players. II More knockback. Does not stack with knockback caused by attacking while sprinting. Note that this enchantment can sometimes make experience harder to obtain, as it knocks the mob's body back, causing the orbs to spawn farther away.
20 Grid Iron Sword.png Síla ohně
[note 1]
Zapálí cíl. II Ovlivňuje dobu hoření. Pokud zvíře zahyne na ohnivé poškození bude vypadnuvší maso pečené, ale nebude pečené pokud zemře zásahem meče.
21 Grid Iron Sword.png Kořist
[translate 1]
[note 2]
Mobové mají šanci na upuštění více kořisti. III +1 k maximální kořisti za úroveň. Toto kouzlo zvyšuje i šanci na získání vzácné kořisti.

Očarování pro nástroje[edit]

32 Grid Iron Pickaxe.png Grid Iron Shovel.png Grid Iron Axe.png Účinnost Při použití urychluje shromažďování zdrojů. V Rychlost těžby +50% za úroveň. Účinnost V poskytuje 250% navýšení rychlosti, láme některé bloky okamžitě. Zvýšení rychlosti se vztahuje na bloky, na které je určeno nářadí a na ty, které je možné těžit rukou.
33 Grid Iron Pickaxe.png Grid Iron Shovel.png Grid Iron Axe.png Hedvábný dotyk
[note 3]
[note 4]
Těžené bloky upustí sami sebe, i když měli upustit něco jiného (například: kámen upustí kámen nikoli dlaždici). I Umožňuje získávání obvykle nezískatelných bloků jako jsou rudy, zatravněné hlíny, podhoubí a obří houby. Obvyklé požadavky na těžbu stále platí:například k získání bloku diamantového kamene musí být stále použit železný či lepší krumpáč, atd.
34 Grid Iron Pickaxe.png Grid Iron Shovel.png Grid Iron Axe.png Nerozbitnost Při každém použití je šance, že nebude snížena odolnost. III The tool will last an entire tool durability longer. For example, an Unbreaking III item has a chance to use up a use of (100/(3+1))% = (100/4)% = 25%, so Unbreaking III should, on average, make a tool last 4 times as long.
35 Grid Iron Pickaxe.png Grid Iron Shovel.png Grid Iron Axe.png Štěstí
[note 5]
Can multiply the drop rate of items from blocks III I: 33% * 2 (33% more)

II: 25% * 2, 25% * 3 (75% more)
III: 20% * 2, 20% * 3, 20% * 4 (120% more)

Platí pouze pro uhlí, diamant, and Lapis Lazuli. Also affects the drop rates of Netherské Bradavice, Pšenici (pšeničná semínka only), Dlouhá Tráva, Glowstone, Melouns, a Redstone, a zvyšuje šance, že ze štěrku vypadne pazourek místo bloku štěrku (podívejte se na poznámky).

Očarování pro luky[edit]

48 Grid Bow.png Síla Poškození navíc V Extra damage is dealt Multiplies base damage by 1.5 at Power I. Additional levels increase the multiplier by .25 each for a maximum of 2.5. At Power V and with the bow fully drawn it will kill most mobs with a single shot (11-12.5 hearts damage).
49 Grid Bow.png Úder Knockback effect on mobs and players II Mobs and players are knocked back farther.
50 Grid Bow.png Plamen
[note 1]
Zapálí šípy, moby a hráče. I Při výstřelu zapálí šípy a při zásahu zapálí moby a hráče.
51 Grid Bow.png Bezedný toulec Poskytuje neomezený počet výstřelů s jedním šípem (luk stále ztrácí odolnost). I To může být velmi užitečné proti Drakovi konce, aby se hráč nemusel vracet pro další šípy jakmile mu dojde zásoba. Nicméně šípy vystřelené lukem s tímto očarováním nelze sbírat, stejně jako šípy vystřelené Kostlivci.

Notes[edit]

 1. a b
  Kouzla Síla ohně a Plamen jsou prakticky nepoužitelná na všechny moby v Netheru, protože tito jsou imunní vůči ohni a lávě.
 2. Meč s kouzly Síla ohně a Kořist nevydá dodatečnou kořist pokud mob zemře na poškození ohněm.
 3. Hedvábný dotyk nefunguje na Spawnery mobů, Led, Pavučiny, a Tabule skla. (Ačkoli od verze 12w17a funguje na Led a Tabule skla.)
 4. Položky legálně získatelné pouze s využitím Hedvábného dotyku:
 5. For Nether Wart, Wheat (seeds only), Glowstone, Melons, and Redstone, the maximum number dropped is increased by 1 per level of Fortune enchantment. (Glowstone is capped at 4 dust, and melons at 9 slices.)

  For Tall Grass, the maximum number of seeds dropped is increased by 2 per level of Fortune enchantment.
  For Gravel, the drop rate of Flint is increased to 14% at Fortune I, 25% at Fortune II, and 100% at Fortune III

Standardní galaktická abeceda[edit]

Očarování jsou psána standardní galaktickou abecedou, což je jednoduché nahrazení abecedy šifrou používanou v sérii počítačových her Commander Keen.

Standard Galactic Alphabet.png

Očarovávací formule jsou náhodně poskládané z následujícího seznamu slov. Ze seznamu je vybráno a vzájemně spojeno tři až pět slov a poté je tato formule zobrazena ve standardní galaktické abecedě. Nutno podotknout, že zaříkání nemají žádný význam a ani nejsou uložena v očarovaném předmětu (to znamená, že vám neřeknou nic o budoucím očarování), jsou prostě jen zobrazena v rozhraní očarovávacího stolu.

Následující seznam obsahuje rozluštění všech možných kouzelných slov.

the elder scrolls klaatu berata niktu xyzzy bless curse light darkness fire air earth water hot dry cold wet ignite snuff embiggen twist shorten stretch fiddle destroy imbue galvanize enchant free limited range of towards inside sphere cube self other ball mental physical grow shrink demon elemental spirit animal creature beast humanoid undead fresh stale

You can use this program http://www.minecraftforum.net/topic/1265144-enchanting-program/.

Historie[edit]

 • Notch se o očarovávacím stole poprvé zmínil 30.září 2011.[1]
 • Enchanting was added to the game in 1.9 prerelease 2. However, enchanting was not the same in the 1.9 prerelease 2. Enchanting did NOT require bookshelves to get maximum enchantments. Also, many enchantments were not added back then. Enchantments are labeled in the enchanting table as random words in the Standard Galactic Alphabet.
 • V 1.1 byla do hry přidána čtyři očarování pro luky (Síla, Plamen, Úder a Bezedný toulec).[translate 2]
 • Od snapshot 12w05a, již očarovávání v módu tvorby nevyžaduje zkušenosti.
 • Od snapshot 12w06a, je malá šance, že zlaté meče a luky vypadnuvší z příslušných mobů již budou očarované.
 • Od snapshot 12w17a, lze s nástroji očarovanými kouzlem Hedvábný dotyk opět sbírat led a skleněné tabule.
 • Od snapshot 12w22a, je snížena očarovávací síla z 50 na 30 a zkušenosti lze získávat těžbou a vařením v peci.
 • Od snapshot 12w23a, jsou v multiplayeru viditelné očarované nástroje a brnění.

Chyby[edit]

 • V multiplayeru budou předměty, které nelze běžně očarovat, přestože je očarujete vypadat jako neočarované, nicméně budou pracovat jako by očarované byly.
 • Ve hře jednoho hráče i multiplayeru zásah Endermana šípem, z luku očarovaného kouzlem Plamen, ho zapálí, ale šíp samotný nezpůsobí žádné zranění.
 • Pokud ukončíte hru po očarování předmětu, ale ještě před tím něž jej vyndáte z očarovávacího stolu můžete předmět ztratit.
 • V multiplayeru se listí získané nástroji s očarováním Hedvábný dotyk zobrazí odlišně a nebude v inventáři seskupováno.

Trivia[edit]

 • Oprava očarovaných zbraní/nástrojů z nich odstraní očarování.[2]
 • Pokud očarovaná zbraň uštědří mobovi bonusové zranění, vyletí z moba modré částečky podobně jako při kritickém zásahu.
 • Očarování ovlivňující kořist nepůsobí na vlnu, pavoučí oko, syrové kuře, a pečené kuře.
 • Podobně, použití konzolového příkazu umisťující kouzlo Štěstí na nůžky nezvyšuje drop vlny při stříhání ovce.
 • Předměty, které jsou očarovány, okolo sebe vyzařují auru. Editací souboru glint.png v .minecraft\bin\minecraft.jar\misc je možné tuto záři změnit. V předchozích verzích Minecraftu se na některých grafických kartách při výběru očarovaného předmětu stával panel rychlého použití (hotbar) poloprůsvitným.
 • 1.října 2011 Notch tweetnul obrázek s očarováními vypsanými ve standardní galaktické abecedě.[3] Tato očarování se dala přeložit:
 1. "Well Played Internets You Are Good"
 2. "These Names Will Be Random And Confusing"
 3. "Each Spell Costs Experience Levels"
 • Tři z možných slov očarovávácí formule jsou "The Elder Scrolls", pravděpodobně vtip na Bethesdu, tvůrce série "The Elder Scrolls", jejíž mateřská společnost Zenimax zažalovala Mojang.
 • Slova "klaatu berata niktu" jsou (zkomoleným) odkazem na frázi "Klaatu barada nikto" pocházející z filmu Den kdy se zastavila Země (1951) a od té doby využitá jako odkaz v mnoha dalších filmech, komiksech a hrách - celkem běžná v Army of Darkness, Star Wars: Episode VI, Teenage Mutant Ninja Turtles (1987) a Duck Tales. Podobně "xyzzy" je kouzelná formule ve hře "Colossal Cave Adventure" a byla použita v několika dalších hrách jako easter egg nebo cheat.
 • "Embiggen" je fiktivní slovo ze seriálu Simpsonovi, z citace připisované zakladateli Springfieldu Jebidiahu Springfieldovi: "Velký duch povětšuje i malého človíčka".[translate 3]
 • Všechny nástroje, meče a brnění očarovaná před 1.9 Prerelease 4 mohou jako očarování získat pouze kouzlo Lehkost pírka I.
 • Pokud očarováváte zlatý krumpáč je možné získat kouzlo Hedvábný dotyk na všech úrovních očarování, ačkoli pod úrovní 20 je extrémně vzácné.
 • Očarované předměty pulsují i když máte pozastavenou hru.


 • It was mentioned that, in a future update, the properties of an enchanted item may give it a random yet unique name or even an exciting look in order to add more of an RPG-like effect.[citation needed]


 • Očarování Obrana mění poškození hladem na poškození brnění.
 • Ve verzi 1.2 mohou Zombie, Zombie Pigmen a Kostlivci upustit vzácné předměty, což zahrnuje i očarované zbraně.
 • Pomocí kouzla Štěstí není možné ze svítícího kamene získat více než čtyři kusy svítícího prášku.
 • Pokud je prase, slepice nebo kráva zabita na místě použitím luku, s očarováním Plamen, vypadne z nich pečené jídlo, avšak při okamžitém zabití pomocí diamantového meče s očarováním Vlastnost ohně pečené jídlo neupustí.
 • Předmět lze očarovat pouze jedenkrát, nicméně je možné, že předmět získá dvě a více kouzel najednou.
 • Od verze 12w23a lze zabitím 100 mobů dosáhnout úrovně 30, stejně jako přetavením 13 hromad kovů.

Galerie[edit]

Módy od hráčské komunity[edit]

Několik lidí vytvořilo módy upravující očarovávací systém, tak aby byl méně náhodný a více hodnotnější při vysoko-úrovňovém očarovávání. Mezi ně patří:

Podívejte se také[edit]

Reference[edit]

Reference překladu[edit]

 1. V oficiální češtině je pojmenováno jako Plnění, zřejmě překlep.
 2. Názvy kouzel z oficiální češtiny hry v1.2.5
 3. Překlad převzat z wikipedie, heslo: Springfield (Simpsonovi)

Externí odkazy[edit]