Emerald Ore/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.
Emerald Ore
Emerald Ore.png

Typ

Pevný blok

Fyzika

Ne

Průhlenost

Ne

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

15

Nářadí

Grid Iron Pickaxe.png

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

First Appearance

12w21a

Data value

dec: 129 hex: 81 bin: 10000001

Smaragd je extrémě vzácná ruda, která se vyskytuje pouze v Extreme Hills nebo Extreme Hills Edge biomes a je to zdroj smaragdu, který se dá vytěžit minimálně železným krumpáčem. Z každého vytěženého bloku vypadne jeden smaragd (1-4, když je krumpáč vylepšený na Štěstí III) a nepotřebuje tavit (jako uhlí, diamand, rudit a lapis lazuli). Vytěžením získáte 5-7 experience, pokud těžíte železným nebo diamantovým krumpáčem s jemným dotykem. Většinou se vyskytuje jako jeden blok, narozdíl od ostatních rud. Vypadá také jako malé čtverečky, které jsou zasazené do kamene, narozdíl od ostatních rud.

Výskyt[edit | edit source]

Smaragd se vyskytuje jedině v Extreme Hills a Extreme Hills Edge. Mohou se ale nacházet i v jiných biomech, které nejsou moc vzdálené od místa spawnování. Smaragd se spawnuje 3-8krát na každý chunk, mezi úrovní 4 a 32, takže se může vyskytovat i u zlata. Ve světě je asi 0,2 smaragdu na jeden chunk. Vyskytuje se pokud je okolo kámen a v jednotlivých blocích, ne v žilách. Tak tomu je třeba u železa. V biomu, kde se spawnuje je častější než diamant.

Jako tavící ingredience[edit | edit source]

Ingredience Vstup » Výstup
Smaragd

Poznámka: Smaragdová ložiska lze těžit pouze s okouzlením Něžný dotek.

Historie[edit | edit source]

Indev
? Po dobu Indev se diamant jmenoval smaragd.
r
1.3.1 12w21a 21. Května 2012 (týden před vydáním 12w21a) Jeb zveřejnil fotku s jeho testem obchodovacího systému.[1] Do té doby, co byl přidán smaragd, se používal rubín.[2] Při zveřejnění verze 12w21a se blok změnil na smaragd, ale Jeb ho zapomněl zahrnout do galerie.[3] Vzhledem k tomu, že snímek byl zveřejněn dříve než předmět, většina lidí ho nazývala diamant.
12w21b Vzhled změněn z Removed Ruby Ore.png na Emerald Ore.png. Předchozí podoba smaragdu se ještě vyskytovala ve složce .minecraft. Byly opraveny špatné překlady. Analýza na 500x500 bloků v Extreme Hills s módem MCEdit dopadla takto: U grafu je patrné, že výskyt rud (mimo lapisu lazuli) je většinou rovnoměrný a u úrovně 0 strmě klesá. I když celkový počet smaragdů je 3386 a diamantů pouze 2997, jsou rozprostřeny na dvojnásobném území. To znamená, že na určité úrovni bychom našli dvakrát více diamantů než smaragdů.
12w22a Smaragdová ložiska se od této chvíle nespawnují přírodně.[4] A to proto, že Jeb obdržel mnoho stížností na vzácnost smaragdů, ale chtěl, aby to byl ,,krásný" nález. Stále se ovšem vyskytuje v inventáři v kreativu.[5] Samozřejmě, že je Jeb přidal zpět, aby se spawnovali přirozeně po velkých komunitních odpovědích.[6] Jeb se později rozhodl smaragdy nechat volně spawnovat, aby to bylo ,,krásné překvapení". Smaragdy se teď spawnují po jednom, protože je dost lehké získat smaragdy přes obchod.

Otázky[edit | edit source]

Issues relating to “Emerald Ore/cz” are maintained on the issue tracker. Report issues there.

Podrobnosti[edit | edit source]

  • Rubín a ložisko rubínu lze nalézt ve složce lang, což znamená, že drahokam a ložisko byly originály. To je i proto, že Jeb spletl smaragd s rubínem.
  • Smaragd a křemen jsou jediné rudy, které se vyskytují pouze v jednom biomu.
  • Těžba smaragdu (stejně jako ostatních rud) přidává XP, které jsou potřeba v očarování. Jeden stack smaragdů přidá asi osmnáct levelů.

Galerie[edit | edit source]

Viz také[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

  1. jebtweet:204619936616808451
  2. Snapshot 12w21a/b lang/en_US.lang: tile.oreRuby.name=Ruby Ore
  3. jebtweet:205641953742819328
  4. jebtweet:207119318612320256 & jebtweet:207120954474762240
  5. jebtweet:207125154822758401
  6. jebtweet:207731363246374912