Data values/sr

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Serbian translation project.

Vrednosti podataka se odnose na sve vrste blokova i predmeta, i kao takve, koriste se na mnogo mesta u Majnkraftu. ID lista blokova se koristi da definiše sve blokove u svetu kao i predmete u inventaru (uključujući bačene predmete, ali i one u kovčezima). ID lista predmeta važi samo za predmete. Svaki slot u inventaru ima jedinstveni broj. U Beta svetu, podaci o blokovima još detaljnije definišu pozicionirane blokove, ujedno opisujući npr. visinu vode, ili tačnu orijentaciju baklje.

ID broj je skraćeni oblik termina „identifikacioni broj”.

Beta popis 3D
Beta popis 2D


ID lista blokova (Beta)[edit | edit source]

Ove se vrednosti primenjuju kako na predmete u inventaru, tako i na blokove koji se već nalaze u Beta svetu. Polja označena sa D zahtevaju dodatne podatke kako bi se blok u potpunosti definisao u Beta svetu. Polja označena sa I označavaju da inventarska varijanta koristi drugačiji ID. Polja označena sa B zahtevaju dodatne podatke u inventaru kako bi se u potpunosti definisao predmet. Blokovi koji imaju crven ID, ne mogu se naći normalno u igračevom inventaru; mogu se ubaciti jedini „hakovanjem” (odnosno, varanjem, kao što je npr. korišćenje spoljnih editora) ili, u multiplayeru korišćenjem komande /give. Uklonjeni blokovi su obojeni u zeleno. (Primer uklonjenih posebnih predmeta su: prvoaprilski zaključani kovčeg, Collector's predmeti, razni predmeti za testiranje, itd.)

Ikona Dec Hex Vrsta bloka
00 00 Vazduh
Stone.png 01 01 Kamen
Grass.png 02 02 Trava
Dirt.png 03 03 Zemlja
Cobblestone.png 04 04 Kaldrma
Oak Wood Planks.png 05 05 Daske
Sapling.png 06 06 Mladica D
Bedrock.png 07 07 Bedrok
Water.png 08 08 Voda D
Water.png 09 09 Stajaća voda D
Lava.png 10 0A Lava D
Lava.png 11 0B Stajaća lava D
Sand.png 12 0C Pesak
Gravel.png 13 0D Šljunak
Gold Ore.png 14 0E Zlatna ruda
Iron Ore.png 15 0F Gvozdena ruda
Coal Ore.png 16 10 Ugalj
Oak Wood.png 17 11 Drvo D B
Leaves.png 18 12 Lišće D
Sponge.png 19 13 Sunđer
Glass.png 20 14 Staklo
Lapis Lazuli Ore.png 21 15 Lapis lazuli ruda
Lapis Lazuli Block.png 22 16 Lapis lazuli blok
Dispenser.png 23 17 Dispanzer D
Sandstone.png 24 18 Peščar
Note Block.png 25 19 Muzički blok
Bed.png 26 1A Krevet D I
Powered Rail Off.png 27 1B Pogonska šina D
Detector Rail.png 28 1C Šinski prekidač D
WebBlock.png 30 1E Paukova mreža
Tall Grass.png 31 1F Visoka trava D
Grid Dead Bush.png 32 20 Osušeno žbunje
White Wool.png 35 23 Vuna D B
Ikona Dec Hex Vrsta bloka
Dandelion.png 37 25 Maslačak
Rose.png 38 26 Ruža
Brown Mushroom.png 39 27 Braon pečurka
Red Mushroom.png 40 28 Crvena pečurka
Block of Gold.png 41 29 Zlatni blok
Block of Iron.png 42 2A Gvozdeni blok
Double Stone Slab.png 43 2B Duple ploče D B
Stone Slab.png 44 2C Ploče D B
Bricks.png 45 2D Cigla
TNT.png 46 2E TNT
Bookshelf.png 47 2F Polica s knjigama
Moss Stone.png 48 30 Mahovinasti kamen
Obsidian.png 49 31 Opsidijan
Torch.png 50 32 Baklja D
Fire.png 51 33 Vatra D
Monster Spawner.png 52 34 Mob Spawner
Oak Wood Stairs.png 53 35 Drvene stepenice D
Chest.png 54 36 Kovčeg
Redstone (Wire).png 55 37 Crvena žica D I
Diamond Ore.png 56 38 Dijamantska ruda
Block of Diamond.png 57 39 Dijamantski blok
Crafting Table.png 58 3A Radni sto
Crops.png 59 3B Semenje D
Farmland.png 60 3C Obrađena zemlja D
Furnace.png 61 3D Peć D
Furnace (Active).png 62 3E Goruća peć D
Sign.png 63 3F Znak D I
Wooden Door.png 64 40 Drvena vrata D I
Ladder.png 65 41 Merdevine D
Rail.png 66 42 Šina D
Cobblestone Stairs.png 67 43 Kaldrmne stepenice D
Wall Sign.png 68 44 Zidni znak D I
Lever.png 69 45 Poluga D
Ikona Dec Hex Vrsta bloka
Stone Pressure Plate.png 70 46 Kameni podni prekidač D
Iron Door.png 71 47 Gvozdena vrata D I
Wooden Pressure Plate.png 72 48 Drveni podni prekidač D
Redstone Ore.png 73 49 Crvena ruda
Redstone Ore.png 74 4A Svetleća crvena ruda
Redstone (Torch, Inactive).png 75 4B Crvena baklja (ugašena) D
Redstone (Torch, Active).png 76 4C Crvena baklja (upaljena) D
Stone Button.png 77 4D Taster D
Snow.png 78 4E Sneg
Ice.png 79 4F Led
Snow (Block).png 80 50 Snežni blok
Cactus.png 81 51 Kaktus D
Clay Block.png 82 52 Glineni blok
Sugar Canes.png 83 53 Šećerna trska D, I
Jukebox.png 84 54 Džuboks D
Fence.png 85 55 Ograda
Pumpkin.png 86 56 Bundeva D
Netherrack.png 87 57 Podzemalj
Soul Sand.png 88 58 Pesak duša
Glowstone.png 89 59 Blistavi kamen (blok)
Portal.png 90 5A Portal
Jack o'Lantern.png 91 5B Bundevina svetiljka D
Cake.png 92 5C Torta (blok) D
Redstone (Repeater, Inactive).png 93 5D Repetitor (ugašen) D I
Redstone (Repeater, Active).png 94 5E Repetitor (upaljen) D I
Chest.png 95 5F Zaključani kovčeg
Trapdoor.png 96 60 Podna vrata D


ID lista blokova (Classic)[edit | edit source]

Ove vrednosti se odnose na blokove u Classic svetu. Pošto su verzije koje su došle posle Classic izdanja uvele drastičan broj novih blokova, i ponovo koristile vrednosti prethodno izbačenih blokova, Classic ima sopstveni spisak. Blokovi koji imaju crven ID, ne mogu se naći normalno u igračevom inventaru; mogu se ubaciti jedini „hakovanjem” (odnosno, varanjem, kao što je npr. korišćenje spoljnih editora) ili, u multiplayeru korišćenjem komande /give.

Ikona Dec Hex Vrsta bloka
00 00 Vazduh
Stone.png 01 01 Kamen
Grass.png 02 02 Trava
Dirt.png 03 03 Zemlja
Cobblestone.png 04 04 Kaldrma
Oak Wood Planks.png 05 05 Daske
Sapling.png 06 06 Mladica
Bedrock.png 07 07 Bedrok
Water.png 08 08 Voda
Water.png 09 09 Stajaća voda
Lava.png 10 0A Lava
Lava.png 11 0B Stajaća voda
Sand.png 12 0C Pesak
Gravel.png 13 0D Šljunak
Gold Ore.png 14 0E Zlatna ruda
Iron Ore.png 15 0F Gvozdena ruda
Coal Ore.png 16 10 Ugalj
Ikona Dec Hex Vrsta bloka
Oak Wood.png 17 11 Drvo
Leaves.png 18 12 Lišće
Sponge.png 19 13 Sunđer
Glass.png 20 14 Staklo
Red Cloth-Classic.png 21 15 Crvena tkanina
Orange Cloth-Classic.png 22 16 Narandžasta tkanina
Yellow Cloth-Classic.png 23 17 Žuta tkanina
Lime Cloth-Classic.png 24 18 Svetlozelena tkanina
Green Cloth-Classic.png 25 19 Zelena tkanina
Aqua Green Cloth-Classic.png 26 1A Plavozelena tkanina
Cyan Cloth-Classic.png 27 1B Tirkizna tkanina
Blue Cloth-Classic.png 28 1C Plava tkanina
Purple Cloth-Classic.png 29 1D Purpurna tkanina
Indigo Cloth-Classic.png 30 1E Indigo tkanina
Violet Cloth-Classic.png 31 1F Ljubičasta tkanina
Magenta Cloth-Classic.png 32 20 Mađenta tkanina
Pink Cloth-Classic.png 33 21 Ružičasta tkanina
Ikona Dec Hex Vrsta bloka
Black Cloth-Classic.png 34 22 Crna tkanina
Grey Cloth-Classic.png 35 23 Siva tkanina
White Wool.png 36 24 Bela tkanina
Dandelion.png 37 25 Maslačak
Rose.png 38 26 Ruža
Brown Mushroom.png 39 27 Braon pečurka
Red Mushroom.png 40 28 Crvena pečurka
Block of Gold.png 41 29 Zlatni blok
Block of Iron.png 42 2A Gvozdeni blok
Double Stone Slab.png 43 2B Duple ploče
Stone Slab.png 44 2C Ploče
Bricks.png 45 2D Cigla
TNT.png 46 2E TNT
Bookshelf.png 47 2F Polica s knjigama
Moss Stone.png 48 30 Mahovinasti kamen
Obsidian.png 49 31 Opsidijan

ID lista predmeta[edit | edit source]

Svi predmeti imaju vrednosti iznad 255, što ih jasno odvaja od blokova. Polja označena sa D zahtevaju dodatne podatke kako bi se predmet u potpunosti definisao u Beta svetu. Verižnjača trenutno nije dostupna bez varanja ili, serverskom komandom /give u multiplayeru.

Ikona Dec Hex Predmet

256 100 Gvozdena lopata

257 101 Gvozdeni pijuk

258 102 Gvozdena sekira

259 103 Kresivo

260 104 Crvena jabuka

261 105 Luk

262 106 Strela

263 107 Ugalj D

264 108 Dijamant

265 109 Gvozdena poluga

266 10A Zlatna poluga

267 10B Gvozdeni mač

268 10C Drveni mač

269 10D Drvena lopata

270 10E Drveni pijuk

271 10F Drvena sekira

272 110 Kameni mač

273 111 Kamena lopata

274 112 Kameni pijuk

275 113 Kamena sekira

276 114 Dijamantski mač

277 115 Dijamantska lopata

278 116 Dijamantski pijuk

279 117 Dijamantska sekira

280 118 Štap

281 119 Činija

282 11A Supa od pečuraka

283 11B Zlatni mač

284 11C Zlatna lopata

285 11D Zlatni pijuk

286 11E Zlatna sekira

287 11F Nit
Ikona Dec Hex Predmet

288 120 Pero

289 121 Barut

290 122 Drvena motika

291 123 Kamena motika

292 124 Gvozdena motika

293 125 Dijamantska motika

294 126 Zlatna motika

295 127 Semenje

296 128 Žito

297 129 Hleb

298 12A Kožna kapa

299 12B Kožna tunika

300 12C Kožne pantalone

301 12D Kožne čizme

302 12E Lančani šlem

303 12F Lančani pancir

304 130 Lančane dokolenice

305 131 Lančane čizme

306 132 Gvozdeni šlem

307 133 Gvozdeni grudni štit

308 134 Gvozdene dokolenice

309 135 Gvozdene čizme

310 136 Dijamantski šlem

311 137 Dijamantski grudni štit

312 138 Dijamantske dokolenice

313 139 Dijamantske čizme

314 13A Zlatni šlem

315 13B Zlatni grudni štit

316 13C Zlatne dokolenice

317 13D Zlatne čizme

318 13E Kremen

319 13F Sirov odrezak
Ikona Dec Hex Predmet

320 140 Pečeni odrezak

321 141 Slike

322 142 Zlatna jabuka

323 143 Znak

324 144 Drvena vrata

325 145 Kofa

326 146 Kofa s vodom

327 147 Kofa s lavom

328 148 Vagonet

329 149 Sedlo

330 14A Gvozdena vrata

331 14B Crveni prah

332 14C Snežna grudva

333 14D Čamac

334 14E Koža

335 14F Mleko

336 150 Cigla (predmet)

337 151 Glina

338 152 Šećerna trska

339 153 Papir

340 154 Knjiga

341 155 Sluz

342 156 Teretni vagonet

343 157 Pogonski vagonet

344 158 Jaje

345 159 Kompas

346 15A Štap za pecanje

347 15B Časovnik

348 15C Blistavi prah

349 15D Sirova riba

350 15E Pečena riba

351 15F Boja D
Ikona Dec Hex Predmet

352 160 Kost

353 161 Šećer

354 162 Torta

355 163 Krevet

356 164 Repetitor

357 165 Suvi kolač

358 166 Mapa

2256 8D0 Zlatni muzički disk

2257 8D1 Zeleni muzički disk


Indeks inventara[edit | edit source]

Na slici su prikazani svi brojevi koji se koriste da bi se određeni slot u inventaru tačno odredio.

Podaci[edit | edit source]

Posebni podaci za pojedine blokove i vrste predmeta.

Blok dec hex Koristi se za
Drvo 0-2 0-2 Tekstura drveta
Vatra 0-15 0-F Starost u delovima sekunde
Lišće 0-2 0-2 Tekstura lišća
Džuboks 0-2 0-2 Muzički disk u džuboksu
Mladice 0-15 0-F Starost / Vrsta drveta
Kaktus 0-15 0-F Starost
Šećerna trska 0-15 0-F Starost
Voda i lava 0-15 0-F Nivo tečnosti level
Obrađena zemlja 0-8 0-8 Vlažnost
Usevi 0-7 0-7 Visina roda
Vuna 0-15 0-F Boja
Boje 0-15 0-F Boja
Baklje i crvene baklje 0-5 0-5 Orijentacija baklje
Šine (reg, powered, detect) 0-9 0-9 Nagib, orijentacija, pogon
Merdevine 0-3 0-3 Orijentacija
Stepenice 0-3 0-3 Orijentacija
Poluge 6-14 6-E Orijentacija i stanje
Vrata 0-15 0-F Položaj šarki i stanje
Tasteri 0-15 0-F Orijentacija
Znakovi 0-15 0-F Orijentacija
Zidni znakovi 2-5 2-5 Orijentacija
Peći i dispanzeri 2-5 2-5 Orijentacija
Bundeve i svetiljke 0-3 0-3 Orijentacija
Podni prekidači 0-1 0-1 Stanje
Ugalj 0-1 0-1 Vrsta uglja (kameni ili drveni)
Alatke i Oklop varira Nivo oštećenja
Ploče 0-3 0-3 Materijal
Torta 0-5 0-5 Broj pojedenih parčića
Krevet 0-3, 8-11 0-3, 8-B Orijentacija i glava/noge
Repetitori 0-15 0-F Orijentacija i dilej
Crvene žice 0-15 0-F Napon
Visoka trava 0-2 0-2 Izgled (trava, paprat, osušeno žbunje)
Podna vrata 0-7 0-7 Orijentacija i stanje


Drvo[edit | edit source]

Ikona Vrednost Opis

0 Uobičajena tekstura drveta

1 Tekstura nalik na četinar

2 Tekstura nalik na brezu


Vatra[edit | edit source]

0x0 je stavljena ili proširena vatra. Kada dostigne 0xF, moguć je trik sa „večitim plamenom”, zato što se blok više ne osvežava.


Lišće[edit | edit source]

Ako je bit 0x4 uključen, proveravaće se da li lišće treba da nestane. Ovaj bit se ugasi nakon provere koja ustanovi da lišće ne treba da nestane. Bit će ponovo biti uključen, ako se promeni blok odmah do lišća.

Ikona Vrednost Opis

0 Uobičajena tekstura lišća

1 Tekstra četinarskih iglica

2 Tekstura brezine krošnje


Ugalj[edit | edit source]

Ikona Vrednost Opis

0 Kameni ugalj

1 Drveni ugalj


Džuboks[edit | edit source]

Ikona Vrednost Opis
0 Prazno (nema diska)

1 Zlatni muzički disk

2 Zeleni muzički disk


Mladice[edit | edit source]

Do Beta 1.5[edit | edit source]

Do verzije Beta 1.5, ovaj podatak je bio brojač koji bi počinjao od 0x0 (za sveže zasađenu mladicu), a onda bi se povećavao u nasumično odabranim intervalima. Jednom kada bi dostigao 15, kreiralo bi se drvo na tom mestu.


Od 1.5 i kasnije[edit | edit source]

Od verzije Beta 1.5, ovaj podatak je podeljen na dva dela. Niža dva bita sada određuju vrstu mladice (i samim tim vrstu eventualnog drveta), prema sledećoj tabeli:

Ikona Vrednost Opis

0 Obična mladica (uobičajeno)

1 Mladica smreke (četinara)

2 Mladica breze
3 nije zadato - razrešava se kao „uobičajeno”

Viši bitovi funkcionišu kao brojač, na isti način kao u izdanjima pre 1.5, iako naravno, sada postoje samo 4 raspoložive vrednosti u ova 2 bita. Ili se brojač uvećava mnogo sporije da bi se ovo kompenzovalo, ili od apdejta na ovamo drveće mnogo brže izrasta.


Kaktus[edit | edit source]

0x0 je sveže zasađeni kaktus. Vrednost se uvećava u nasumično odabranim intervalima. Kada postane 15, novi blok kaktusa se dodaje na vrh, sve dok visina ne prelazi 3.


Šećerna trska[edit | edit source]

0x0 je sveže zasađena trska. Vrednost se uvećava u nasumično odabranim intervalima. Kada postane 15, novi blok trske se dodaje na vrh, sve dok visina ne prelazi 4.


Voda i lava[edit | edit source]

0x0 je pun blok. Voda koristi vrednosti do 0x7, lava do 0x6 (koristeći korake 0x0, 0x2, 0x4, i 0x6). Ako je bit 0x8 uključen, tečnost „pada” i širi se isključivo na dole.


Obrađena zemlja[edit | edit source]

0x0 je suva zemlja, 0x1-0x8 su srazmerno veći nivoi vlažnosti. Vrednost vlažnosti zavisi od toga koliko je daleko blok od vode.


Usevi[edit | edit source]

Usevi rastu od 0x0 do 0x7 (kao na slici dole)

Crops grow from 0x0 to 0x7 (Pictured below).

Ikona Vrednost

0

1

2

3

4

5

6

7

Crop states.png


Vuna[edit | edit source]

Napomena: Samo osnovni blok vune - blok ID #35 - može biti dobijen korišćenjem komande /give. Da bi se dobila vuna u boji, moraju se na isti način steći i boje kojima će se ručno obojiti.

Ove vrednosti određuju boju vune. Ovi podaci se čuvaju u metapodacima svakog stavljenog bloka vune, odnosno kao „oštećenost” u inventaru.

Ikona Dec Hex Opis

0 0x0 Obična vuna (bela)

1 0x1 Narandžasta

2 0x2 Mađenta

3 0x3 Svetloplava

4 0x4 Žuta

5 0x5 Svetlozelena

6 0x6 Ružičasta

7 0x7 Siva

8 0x8 Svetlosiva

9 0x9 Tirkizna

10 0xA Purpurna

11 0xB Plava

12 0xC Braon

13 0xD Zelena

14 0xE Crvena

15 0xF Crna


Boje[edit | edit source]

Ikona Dec Hex Opis

0 0x0 Mastilo

1 0x1 Ruža crvena

2 0x2 Kaktus zelena

3 0x3 Kakaova zrna

4 0x4 Lapis lazuli boja

5 0x5 Purpurna boja

6 0x6 Tirkizna boja

7 0x7 Svetlosiva boja

8 0x8 Siva boja

9 0x9 Ružičasta boja

10 0xA Svetlozelena boja

11 0xB Maslačak žuta

12 0xC Svetloplava boja

13 0xD Mađenta boja

14 0xE Narandžasta boja

15 0xF Koštano brašno


Baklje i crvene baklje[edit | edit source]

 • 0x1: Gleda na jug
 • 0x2: Gleda na sever
 • 0x3: Gleda na zapad
 • 0x4: Gleda na istok
 • 0x5: Stoji na podu


Šine[edit | edit source]

Obične šine koriste vrednosti iznad 0x5 za iskrivljene delove. Kod pogonskih šina, bit 0x8 označava da li ili nisu aktivirane, a donja tri bita imaju validan raspon od 0x0 do 0x5.

 • 0x0: ravna pruga istok-zapad
 • 0x1: ravna pruga sever-jug
 • 0x2: uspon pruge ka jugu
 • 0x3: uspon pruge ka severu
 • 0x4: uspon pruge ka istoku
 • 0x5: uspon pruge ka zapadu

Od običnih šina se može napraviti krug od četiri polja:

 • 0x6: Severoistočni ugao (spaja jug i zapad)
 • 0x7: Jugoistočni ugao (spaja sever i zapad)
 • 0x8: Jugozapadni ugao (spaja sever i istok)
 • 0x9: Severozapadni ugao (spaja jug i istok)


Merdevine[edit | edit source]

 • 0x2: Pričvrćene na istočnu stranicu bloka
 • 0x3: Zapadna stranica bloka
 • 0x4: Severna stranica
 • 0x5: Južna stranica

Stepenice[edit | edit source]

 • 0x0: Penju se ka jugu
 • 0x1: Penju se ka severu
 • 0x2: Penju se ka zapadu
 • 0x3: Penju se ka istoku


Poluge[edit | edit source]

 • 0x8: Ako se ovaj bit uključi, poluga je okrenuta tako da daje struju.

Zidne poluge:

 • 0x1: Gleda na jug
 • 0x2: Gleda na sever
 • 0x3: Gleda na zapad
 • 0x4: Gleda na istok

Podne poluge:

 • 0x5: Poluga gleda na zapad kad je ugašena.
 • 0x6: Poluga gleda na jug kad je ugašena. (Obratite pažnju da, za razliku od drugih tipova prekidača, ova verzija ne napaja žice oko bloka na kojem se nalazi.)


Vrata[edit | edit source]

Dva niža bita predstavljaju orijentaciju vrata, odnosno ugao na kojem se nalaze šarke:

 • 0x0: Severoistočni ugao
 • 0x1: Jugoistočni ugao
 • 0x2: Jugozapadni ugao
 • 0x3: Severozapadni ugao

Viši bitovi se ponašaju kao prekidači:

 • 0x8: Ako je ovaj bit uključen, ovo je gornja polovina vrata (u suprotnom je donja).
 • 0x4: Ako je ovaj bit uključen, vrata su otvorena suprotno od kazaljke na satu.

Na primer, donja polovina vrata sa šarkama u severozapadnom uglu, koja su otvorena tako da izgledaju zatvorena kada se gleda sa severa, imaće vrednost (3 | 4) = (3 + 4) = 7.


Tasteri[edit | edit source]

 • 0x8 Ako je ovaj bit uključen, taster je pritisnut. Ako se ovaj bit upiše direktno u fajlu, taster će biti neograničeno dugo uključen po učitavanju sveta.

Orijentacija tastera:

 • 0x1: Gleda ka zapadu
 • 0x2: Gleda ka istoku
 • 0x3: Gleda ka jugu
 • 0x4: Gleda ka severu


Znakovi[edit | edit source]

 • 0x0: Zapad
 • 0x1: Zapad-severozapad
 • 0x2: Severozapad
 • 0x3: Sever-Severozapad
 • 0x4: Sever
 • 0x5: Sever-Severoistok
 • 0x6: Severoistok
 • 0x7: Istok-Severoistok
 • 0x8: Istok
 • 0x9: Istok-Jugoistok
 • 0xA: Jugoistok
 • 0xB: Jug-Jugoistok
 • 0xC: Jug
 • 0xD: Jug-Jugozapad
 • 0xE: Jugozapad
 • 0xF: Zapad-Jugozapad


Zidni znakovi[edit | edit source]

 • 0x2: Gleda ka istoku
 • 0x3: Gleda ka zapadu
 • 0x4: Gleda ka severu
 • 0x5: Gleda ka jugu


Peći i dispanzeri[edit | edit source]

 • 0x2: Gleda ka istoku
 • 0x3: Gleda ka zapadu
 • 0x4: Gleda ka severu
 • 0x5: Gleda ka jugu


Bundeve i svetiljke[edit | edit source]

 • 0x0: Gleda ka istoku
 • 0x1: Gleda ka jugu
 • 0x2: Gleda ka zapadu
 • 0x3: Gleda ka severu


Podni prekidači[edit | edit source]

 • 0x1: Ako je ovaj bit uključen, prekidač je pritisnut.


Ploče i duple ploče[edit | edit source]

Ikona Vrednost Opis

0x0 Kamena ploča

0x1 Ploča od peščara

0x2 Drvena ploča

0x3 Ploča od kaldrme


Torta[edit | edit source]

 • 0x0: 0 pojedenih parčića
 • 0x1: 1 pojedeno parče
 • 0x2: 2 pojedena parčeta
 • 0x3: 3 pojedena parčeta
 • 0x4: 4 pojedena parčeta
 • 0x5: 5 pojedenih parčića


Kreveti[edit | edit source]

 • 0x0: Glava pokazuje na zapad
 • 0x1: Glava pokazuje na sever
 • 0x2: Glava pokazuje na istok
 • 0x3: Glava pokazuje na jug
 • 0x8: - Kada je ovaj bit ugašen, na ovoj polovini kreveta dođu noge. Kada je uključen, ovo je deo na koji dođe glava.


Repetitori[edit | edit source]

Niži bitovi (prvi i drugi):

 • 0x0: Gleda ka istoku
 • 0x1: Gleda ka jugu
 • 0x2: Gleda ka zapadu
 • 0x3: Gleda ka severu

Viši bitovi (treći i četvrti):

 • 0x0: 1 tick delay
 • 0x1: 2 tick delay
 • 0x2: 3 tick delay
 • 0x3: 4 tick delay


Crvena žica[edit | edit source]

0xF je žica stavljena odmah do izvora napajanja (npr. crvena baklja). Vrednost opada sa udaljenošću, dok ne dođe do 0x0, što je žica bez struje. Pravac žice se ne čuva, već se računa u hodu.


Visoka trava[edit | edit source]

Ikona Vrednost Opis

0x0 Osušeno žbunje (po izgledu identičan bloku 32 (osušeno žbunje), ali se ponaša kao [[Grass/sr|visoka trava).

0x1 Visoka trava

0x2 Paprat


Podna vrata[edit | edit source]

0x4 je bit koji označava da li su vrata otvorena ili ne. 0 je za zatvorena (vrata su horizonalna sa podom), 1 za otvorena (paralelno sa zidom na kojem su šarke). Ostala dva bita označavaju na kojem zidu su šarke:

 • 0x0: Šarke su na zapadnom zidu
 • 0x1: Šarke su na istočnom zidu
 • 0x2: Šarke su na južnom zidu
 • 0x3: Šarke su na severnom zidu