Share

Share

Crafting/se

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

<-- Meddelande till översättaren; fler saker har lagts till i den engelska versionen och denna behöver uppdateras -->


This page is part of the Swedish translation project.
2x2 Grid
2×2 tillverkningsrutor
3x3 Grid
3×3 tillverkningsrutor
Pocket edition tillverkning

Tillverkning eller så kallad "crafting" är den metod genom vilken nya föremål, nya block eller nya resurser tillverkas i Minecraft. Denna funktion är tillgänglig embart i Betan och de föråldrade Indev-, Infdev- och Alphalägena. För att tillverka något måste spelaren flytta resurser från inventariet till tillverkningsrutorna vid en Arbetsbänk eller i inventariemenyn. För att bilda det önksade föremålet skall resurserna ligga enligt ett fördefinierat receptmönster (från nu kallat recept). Så länge receptet är intakt spelar det ingen roll på vilka rutor som resurserna är lagda. Många recept går även att spegelvända från höger till vänster.

Spelaren har alltid tillgång till 2×2 tillverkningsrutor i sitt inventarie när den menyn är öppen. För att mer avancerade recept krävs 3×3 tillverkningsrutor vilket är tillgängligt via en Arbetsbänk. Arbetsbänken tillverkas genom att placera fyra plankor i ett 2×2 mönster i exempelvis inventariemenyn. Den skapade Arbetsbänken flyttas till inventariet och placeras ut med höger musknapp. När bänken är placerad öppnas tillverkningsmenyn genom att man höger-klickar på Arbetsbänken. Vissa modifikationer tillåter att nya föremål kan tillverkas på speciella arbetsytor med fler än 3×3 tillverkningsrutor.

Föremåls hållbarhet[edit]

En del föremål (Rustning och Verktyg) slits ut när man använder dem. Varje av dessa föremål har en begränsad hållbarhet med ett vissa antal användningar innan föremålet är förbrukat och då går sönder. Starkare material (Diamant, Järn) håller längre medan föremål av svagare material (Trä plankor, Sten) snabbt går sönder. Hållbarheten representeras av en mätare under föremålets ikon när det har börjat användas.

En användning räknas som att förstöra ett block eller att slå på en varelse. Om man börjar bryta ett block men slutar innan blocket är helt förstört så räknas det inte som en användning. I vissa fall då man använder fel verktyg kan dubbla antalet användning utkrävas. Exempelvis så krävs det två användningar om man hugger sten med en Yxa istället för en Hacka eller slå på en varelse med en Spade istället för ett Svärd. Det är alltså ekonomiskt att använda rätt verktyg till rätt tillfälle.

Ordentlig användning av verktygen maximerar hållbarheten. Nedanstående tabell visar hur många användningar som varje materialtyp har.

Material Antal användningar
Trä 60
Sten 132
Guld 32
Järn 251
Diamant 1562

När det gäller Rustningar så beror mängden absorberad skada på ett grundskydd samt procentandelen av kvarvarande användningar som rustningsdelen har. Sidan för hållbarhet har en ekvation för hur skyddet beräknas. Som förväntat så kommer skyddet minska ju med skada man tar.

Komplett receptlista[edit]

Det finns 151 recept i Beta 1.7.3 som visas i listan nedan. (Vissa animationer nedan kräver att javascript är aktiverat i din webbläsare för att fungera).

Grundrecept[edit]

Namn Ingredienser Inmatning » Utmatning Beskrivning
Wood Planks/se Wood/seGrid layout Arrow (small).png Wooden Plank
Wood
Används som byggnadsmaterial och kan bli tillverkat för att skapa många saker. Vilken typ av trä du använder kommer att påverka utseendet av träplankorna.
Pinnar PlankorGrid layout Arrow (small).png Stick

Wooden Plank

Wooden Plank
Används till Facklor, Pilar, Skyltar, Stegar, Staket, handtag och skaft till Verktyg, Svärd och Pilbåge samt mycket mer.
Facklor Pinnar + Kol (eller Träkol)Grid layout Arrow (small).png Torch

Coal (Item)

Stick
Används för att lysa upp mörka platser. Facklor kan också smälta Snö och Is.
Arbetsbänk PlankorGrid layout Arrow (small).png Crafting Table
Wooden Plank Wooden Plank
Wooden Plank Wooden Plank
Ger tillgång till en arbetsyta med 3×3 tillverkningsrutor för mer avancerad tillverkning.
Ugn Kullersten
Cobblestone Cobblestone Cobblestone Grid layout Arrow (small).png Furnace
Cobblestone
Cobblestone
Cobblestone Cobblestone Cobblestone
Låter spelaren upphetta olika typer av block och föremål.
Kista Plankor
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank Grid layout Arrow (small).png Chest
Wooden Plank
Wooden Plank
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Förvarar block and föremål. Placeras två kistor bredvid varandra bildas en stor kista med dubbel kapacitet.

Block Recipes[edit]

Name Ingredients Input » Output Description
Ore Blocks Gold Ingots or
Iron Ingots or
Diamond Gems or
Lapis Lazuli Dyes
Gold Ingot Gold Ingot Gold Ingot Grid layout Arrow (small).png Block of Gold
Gold Ingot Gold Ingot Gold Ingot
Gold Ingot Gold Ingot Gold Ingot
Tillåter, tackor eller pigment att bli tillverkade till placeringsbara block. Can be used as an expensive building block or compact storage of the ore.
Glowstone Block Glowstone DustGrid layout Arrow (small).png Glowstone
Glowstone Dust Glowstone Dust
Glowstone Dust Glowstone Dust
Used to create brighter light than torches. Melts snow/ice and can be used underwater.
Wool StringGrid layout Arrow (small).png White Wool
String String
String String
Used as a building material and can be colored with dyes. This recipe is not recommended because Wool can be easily obtained from Sheep.
TNT Gunpowder + Sand
Gunpowder Sand Gunpowder Grid layout Arrow (small).png TNT
Sand Gunpowder Sand
Gunpowder Sand Gunpowder
Used to cause explosions.
Slabs Stone, Sandstone, Wooden Planks or CobblestoneGrid layout Arrow (small).png Stone SlabStone Stone Stone
Used for making long staircases. Two slabs placed on top of each other will create a normal-sized double slab block.
Stairs Wooden Planks or Cobblestone
Wooden Plank

Grid layout Arrow (small).png Wooden Stairs
Wooden Plank Wooden Plank
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Used for compact staircases.
Snow Block SnowballsGrid layout Arrow (small).png Snow Block
Snowball Snowball
Snowball Snowball
Used to store snowballs, or as a building material.
Clay Block ClayGrid layout Arrow (small).png Clay (block)
Clay (Item) Clay (Item)
Clay (Item) Clay (Item)
Used to store Clay, or as a building material.
Brick (Block) Clay BricksGrid layout Arrow (small).png Brick (Block)
Clay (Brick) Clay (Brick)
Clay (Brick) Clay (Brick)
Used as a building material.
Bookshelf Wooden Plank + Books
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank Grid layout Arrow (small).png Bookshelf
Book Book Book
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Used as decoration.
Sandstone SandGrid layout Arrow (small).png Sandstone
Sand Sand
Sand Sand
Used as a building material. Is not influenced by gravity like normal Sand.
Jack-O-Lantern Pumpkin + TorchGrid layout Arrow (small).png Jack-O-Lantern

Pumpkin

Torch
Used to create brighter light than torches. Melts snow/ice and can be used underwater.

Tool Recipes[edit]

Name Ingredients Crafting recipe Description

Clock

Gold Ingot +
Redstone


Gold Ingot
Grid layout Arrow (small).png Clock
Gold Ingot Redstone Gold Ingot

Gold Ingot

Compass

Iron Ingot +
Redstone


Iron Ingot
Grid layout Arrow (small).png Compass
Iron Ingot Redstone Iron Ingot

Iron Ingot

Fishing Rod

String +
StickStick Grid layout Arrow (small).png Fishing Rod

Stick String
Stick
String

Fishing Rod

Damaged Fishing Rod
Grid layout Arrow (small).png Fishing Rod
Fishing Rod Fishing RodGrid layout Shapeless.png

The durability of the two fishing rods is added together, plus an extra 5% durability.

Flint and Steel

Iron Ingot +
Flint
Grid layout Arrow (small).png Flint and Steel
Iron Ingot FlintGrid layout Shapeless.png

Flint and Steel

Damaged Flint and Steel
Grid layout Arrow (small).png Flint and Steel
Flint and Steel Flint and SteelGrid layout Shapeless.png

The durability of the two flint and steels is added together, plus an extra 5% durability.

Hoe

Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick

Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond
Grid layout Arrow (small).png Wooden HoeStone HoeIron HoeGolden HoeDiamond Hoe

Stick

Stick

Wooden Hoe or
Stone Hoe or
Iron Hoe or
Golden Hoe or
Diamond Hoe

Damaged Wooden Hoe or
Damaged Stone Hoe or
Damaged Iron Hoe or
Damaged Golden Hoe or
Damaged Diamond Hoe
Grid layout Arrow (small).png Wooden HoeStone HoeIron HoeGolden HoeDiamond Hoe
Wooden HoeStone HoeIron HoeGolden HoeDiamond Hoe Wooden HoeStone HoeIron HoeGolden HoeDiamond HoeGrid layout Shapeless.png

The durability of the two hoes is added together, plus an extra 5% durability.

Lead

String +
Slimeball

String String
Grid layout Arrow (small).png Lead2
String Slimeball


String

Axe

Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick

Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond
Grid layout Arrow (small).png Wooden AxeStone AxeIron AxeGolden AxeDiamond Axe
Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Stick

Stick

Wooden Axe or
Stone Axe or
Iron Axe or
Golden Axe or
Diamond Axe

Damaged Wooden Axe or
Damaged Stone Axe or
Damaged Iron Axe or
Damaged Golden Axe or
Damaged Diamond Axe
Grid layout Arrow (small).png Wooden AxeStone AxeIron AxeGolden AxeDiamond Axe
Wooden AxeStone AxeIron AxeGolden AxeDiamond Axe Wooden AxeStone AxeIron AxeGolden AxeDiamond AxeGrid layout Shapeless.png

The durability of the two axes is added together, plus an extra 5% durability.

Pickaxe

Stick +
Wood Planks,
Cobblestone,
Iron Ingot,
Gold Ingot, or
Diamond

Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond Grid layout Arrow (small).png Wooden PickaxeStone PickaxeIron PickaxeGolden PickaxeDiamond Pickaxe

Stick

Stick

Wooden Pickaxe or
Stone Pickaxe or
Iron Pickaxe or
Golden Pickaxe or
Diamond Pickaxe

Damaged Wooden Pickaxe or
Damaged Stone Pickaxe or
Damaged Iron Pickaxe or
Damaged Golden Pickaxe or
Damaged Diamond Pickaxe
Grid layout Arrow (small).png Wooden PickaxeStone PickaxeIron PickaxeGolden PickaxeDiamond Pickaxe
Wooden PickaxeStone PickaxeIron PickaxeGolden PickaxeDiamond Pickaxe Wooden PickaxeStone PickaxeIron PickaxeGolden PickaxeDiamond PickaxeGrid layout Shapeless.png

The durability of the two pickaxes is added together, plus an extra 5% durability.

Shears

Iron Ingot
Grid layout Arrow (small).png Shears

Iron Ingot
Iron Ingot

Shears

Damaged Shears
Grid layout Arrow (small).png Shears
Shears ShearsGrid layout Shapeless.png

The durability of the two shears is added together, plus an extra 5% durability.

Shovel

Any Wood Planks or
Cobblestone or
Iron Ingot or
Gold Ingot or
Diamond +
Stick


Oak Wood PlanksCobblestoneIron IngotGold IngotDiamond
Grid layout Arrow (small).png Wooden ShovelStone ShovelIron ShovelGolden ShovelDiamond Shovel

Stick

Stick

Wooden Shovel or
Stone Shovel or
Iron Shovel or
Golden Shovel or
Diamond Shovel

Damaged Wooden Shovel or
Damaged Stone Shovel or
Damaged Iron Shovel or
Damaged Golden Shovel or
Damaged Diamond Shovel
Grid layout Arrow (small).png Wooden ShovelStone ShovelIron ShovelGolden ShovelDiamond Shovel
Wooden ShovelStone ShovelIron ShovelGolden ShovelDiamond Shovel Wooden ShovelStone ShovelIron ShovelGolden ShovelDiamond ShovelGrid layout Shapeless.png

The durability of the two shovels is added together, plus an extra 5% durability.


Weapon Recipes[edit]

Template:Weapon Crafting

Armor Recipes[edit]

Name Ingredients Crafting recipe

Helmet

Leather or
Gold Ingot or
Iron Ingot or
Diamond
Grid layout Arrow (small).png Leather CapGolden HelmetIron HelmetDiamond Helmet
LeatherGold IngotIron IngotDiamond LeatherGold IngotIron IngotDiamond LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond

Chestplate

Leather or
Gold Ingot or
Iron Ingot or
Diamond

LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond Grid layout Arrow (small).png Leather TunicGolden ChestplateIron ChestplateDiamond Chestplate
LeatherGold IngotIron IngotDiamond LeatherGold IngotIron IngotDiamond LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond LeatherGold IngotIron IngotDiamond LeatherGold IngotIron IngotDiamond

Leggings

Leather or
Gold Ingot or
Iron Ingot or
Diamond

LeatherGold IngotIron IngotDiamond LeatherGold IngotIron IngotDiamond LeatherGold IngotIron IngotDiamond Grid layout Arrow (small).png Leather PantsGolden LeggingsIron LeggingsDiamond Leggings
LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond

Boots

Leather or
Gold Ingot or
Iron Ingot or
Diamond
Grid layout Arrow (small).png Leather BootsGolden BootsIron BootsDiamond Boots
LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond
LeatherGold IngotIron IngotDiamond


Transportation Recipes[edit]

Name Ingredients Input » Output Description
Minecart Iron IngotsGrid layout Arrow (small).png Minecart
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot) Iron (Ingot) Iron (Ingot)
Used to transport the player or a mob along rails.
Powered Minecart Furnace + MinecartGrid layout Arrow (small).png Powered Minecart

Furnace

Minecart
Used to push other Minecarts along Minecart tracks using fuel.
Storage Minecart Chest + MinecartGrid layout Arrow (small).png Storage Minecart

Chest

Minecart
Used to transport goods along rails.
Rails Stick + Iron Ingots
Iron (Ingot)
Iron (Ingot) Grid layout Arrow (small).png Rails
Iron (Ingot) Stick Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Iron (Ingot)
Used to guide minecarts.
Powered Rail Stick + Gold Ingots + Redstone Dust
Gold Ingot
Gold Ingot Grid layout Arrow (small).png Powered Rail
Gold Ingot Stick Gold Ingot
Gold Ingot Redstone Gold Ingot
Used to speed up or brake minecarts.
Detector Rail Stone Pressure Plate + Iron Ingots + Redstone Dust
Iron (Ingot)
Iron (Ingot) Grid layout Arrow (small).png Detector Rail
Iron (Ingot) Stone Pressure Plate Iron (Ingot)
Iron (Ingot) Redstone Iron (Ingot)
Functions like a Pressure Plate (sends a Redstone signal when powered) but can only be activated by a Minecart.
Boat Wooden PlanksGrid layout Arrow (small).png Boat
Wooden Plank
Wooden Plank
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Used to travel in water more quickly than swimming.

Mechanism Recipes[edit]

Name Ingredients Input » Output Description
Doors Wooden Plank or Iron Ingots
Wooden Plank Wooden Plank
Grid layout Arrow (small).png Wooden Door
Wooden Plank Wooden Plank
Wooden Plank Wooden Plank
Wooden doors are activated by clicking or with redstone. Iron doors are similar but can only be opened by redstone.
Trapdoors Wooden PlankGrid layout Arrow (small).png Trapdoor
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Trapdoors are activated by clicking, and function as normal doors, but are a 1x1 one block and lay flat on the ground. Can also be activated with redstone.
Pressure Plates Wooden Planks or StoneGrid layout Arrow (small).png Wooden Pressure PlateWooden Plank Wooden Plank
Used to send an electrical charge when stepped on by a player or a mob. Wooden Pressure Plates can also be activated by dropping something on them.
Stone Button StoneGrid layout Arrow (small).png Button

Stone

Stone
Used to send an electrical charge by being pressed. Stays activated for approximately a second before shutting off again.
Redstone Torch Redstone Dust + StickGrid layout Arrow (small).png Redstone Torch

Redstone

Stick
Constantly sends an electrical charge, or can be used as a receiver/transmitter when connected the side of a block. Can also be used for low-level lighting.
Lever Cobblestone + StickGrid layout Arrow (small).png Lever

Stick

Cobblestone
Used to send an electrical charge by being turned on or off. Stays in on or off state until clicked again.
Note Block Wooden Planks + Redstone Dust
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank Grid layout Arrow (small).png Note Block
Wooden Plank Redstone Wooden Plank
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Plays a note when triggered. Right click it to change the pitch of the note. Placing this on top of different blocks changes its type of instrument.
Jukebox Wooden Planks + Diamond Gem
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank Grid layout Arrow (small).png Jukebox
Wooden Plank Diamond Wooden Plank
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Plays Music Discs.
Dispenser Cobblestone + Redstone Dust + Bow
Cobblestone Cobblestone Cobblestone Grid layout Arrow (small).png Dispenser
Cobblestone Bow Cobblestone
Cobblestone Redstone Cobblestone
Used to hold and shoot out items in a random order.
Redstone Repeater Stone + Redstone Dust + Redstone TorchGrid layout Arrow (small).png Redstone Repeater
Redstone Torch Redstone Redstone Torch
Stone Stone Stone
Used in redstone circuits as repeater, a delayer, and/or a diode.
Piston Cobblestone + Redstone Dust + Wooden Planks + Iron Ingot
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank Grid layout Arrow (small).png Piston
Cobblestone Iron (Ingot) Cobblestone
Cobblestone Redstone Cobblestone
Pushes blocks and entities.
Sticky Piston Piston + SlimeballGrid layout Arrow (small).png Sticky Piston

Slimeball

Piston
Pushes blocks and entities, and will pull back the block next to the end when retracted.

Food Recipes[edit]

Name Ingredients Input » Output Description
Bowls Wooden PlanksGrid layout Arrow (small).png Bowl
Wooden Plank
Wooden Plank

Wooden Plank
Used to hold mushroom stew. The player keeps the bowl when they eat the stew.
Mushroom Stew Red Mushroom +
Brown Mushroom +
Bowl

Mushroom
Grid layout Arrow (small).png Mushroom Stew

Mushroom

Bowl
Heals Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg.
Bread WheatGrid layout Arrow (small).png BreadWheat Wheat Wheat
Heals Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg.
Sugar Sugar CaneGrid layout Arrow (small).png Sugar
Sugar Cane
Is used in the recipe of the cake.
Cake Wheat + Sugar + Egg + Milk
Milk Bucket Milk Bucket Milk Bucket Grid layout Arrow (small).png Cake
Sugar Egg Sugar
Wheat Wheat Wheat
Heals Heart.svgHalf Heart.svg on every use. Can be used 6 times, for a total of Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg restored. The buckets are not lost in the process.
Cookie Wheat +
Cocoa BeansGrid layout Arrow (small).png CookieWheat Cocoa Beans Wheat
Heals Half Heart.svg.
Golden Apple Gold Blocks + Apple
Block of Gold Block of Gold Block of Gold Grid layout Arrow (small).png Golden Apple
Block of Gold Apple Block of Gold
Block of Gold Block of Gold Block of Gold
Heals Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg.

Miscellaneous Recipes[edit]

Name Ingredients Input » Output Description
Minerals Iron Block or
Gold Block or
Diamond Block or
Lapis Lazuli BlockGrid layout Arrow (small).png Iron (Ingot)
Block of Iron
Used to reclaim ingots/gems/dyes from blocks.
Painting Sticks + Wool
Stick Stick Stick Grid layout Arrow (small).png Painting
Stick White Wool Stick
Stick Stick Stick
Used as decoration.
Sign Wooden Planks + Stick
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank Grid layout Arrow (small).png Sign
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank

Stick
Shows text entered by the player.
Ladders Sticks
Stick
Stick Grid layout Arrow (small).png Ladders
Stick Stick Stick
Stick
Stick
Used to climb vertically.
Paper Sugar CaneGrid layout Arrow (small).png PaperSugar Cane Sugar Cane Sugar Cane
Used to create books and maps.
Book Paper

Paper
Grid layout Arrow (small).png Book

Paper

Paper
Used to create a bookshelf.
Fences SticksGrid layout Arrow (small).png Fence
Stick Stick Stick
Stick Stick Stick
Used as a barrier that cannot be jumped over, with the exception of spiders and spider jockeys. It counts as 1½ block high for mobs/players, but only 1 for other blocks.
Beds Wool + Wooden PlanksGrid layout Arrow (small).png Bed
White Wool White Wool White Wool
Wooden Plank Wooden Plank Wooden Plank
Used to forward time from any time at night to morning if all the players in the world are in bed. (The colors of the bed are always the same, regardless of the colors of wool used in the crafting.)

Dye Recipes[edit]

Name Ingredients Input » Output Description
Bone Meal BoneGrid layout Arrow (small).png Bone Meal

BoneUsed as a dye to create white/original wool. Also used to instantly grow crops, trees, and tall grass and flowers on Grass.
Light Gray Dye Ink Sac + Bone Meals
or
Gray Dye + Bone MealGrid layout Arrow (small).png Light Gray DyeInk Sac Bone Meal Bone Meal
Used as a dye to create light gray wool. (Note: light gray dye can also be made by combining gray dye with bone meal, thus letting you make 4 light gray dyes from every ink sac instead of 3.)
Gray Dye Ink Sac + Bone MealGrid layout Arrow (small).png Gray DyeInk Sac
Bone Meal
Used as a dye to create gray wool.
Rose Red RoseGrid layout Arrow (small).png Rose Red
Rose
Used as a dye to create red wool.
Orange Dye Rose Red + Dandelion YellowGrid layout Arrow (small).png Orange DyeRose Red
Dandelion Yellow
Used as a dye to create orange wool.
Dandelion Yellow DandelionGrid layout Arrow (small).png Dandelion Yellow
Dandelion
Used as a dye to create yellow wool.
Lime Dye Cactus Green + Bone MealGrid layout Arrow (small).png Lime DyeCactus Green
Bone Meal
Used as a dye to create lime wool.
Light Blue Dye Lapis Lazuli Dye + Bone MealGrid layout Arrow (small).png Light Blue DyeLapis Lazuli
Bone Meal
Used as a dye to create light blue wool.
Cyan Dye Lapis Lazuli Dye + Cactus GreenGrid layout Arrow (small).png Cyan DyeLapis Lazuli
Cactus Green
Used as a dye to create cyan wool.
Purple Dye Lapis Lazuli Dye + Rose RedGrid layout Arrow (small).png Purple DyeLapis Lazuli
Rose Red
Used as a dye to create purple wool.
Magenta Dye Purple Dye +
Pink Dye
or
Lapis Lazuli Dye +
Bone Meal +
2 Rose Red
or
Lapis Lazuli Dye +
Pink Dye +
Rose RedGrid layout Arrow (small).png Magenta Dye
32x32px 32x32px
Purple Dye 32x32px Pink Dye
Used as a dye to create magenta wool.
Pink Dye Rose Red + Bone MealGrid layout Arrow (small).png Pink DyeRose Red
Bone Meal
Used as a dye to create pink wool.

Wool Recipes[edit]

Template:Wool Crafting