Cobblestone/cz

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.
Cobblestone
Cobblestone.png

Transparency

Ne

Luminance

Ne

Blast resistance

30

Tool


Renewable

Ano

Stackable

Ano (64)

Flammable

No

Experience

Tavba: 0.1

Drops

Itself

Data value

dec: 4 hex: 4 bin: 100

Name

cobblestone

Kamení je běžný blok, získatelný těžbou kamene. Jeho textura se podobá nepravidelnému hrubě dlážděnému povrchu. Kamení je využíváno hlavně pro výrobu nebo také často pro stavbu.

Zisk[edit | edit source]

Když je kamení vytěženo libovolným krumpáčem, získáte z něj opět kamení; když je vytěžen něčím jiným, tak z něj nic nezískáte.

Block
Cobblestone
Hardness 2
Tool
Breaking time[note 1]
Hand 10
Wooden 1.5
Stone 0.75
Iron 0.5
Diamond 0.4
Golden 0.25
  1. Times are for unenchanted tools in seconds.

Kámen[edit | edit source]

Je-li kámen vytěžen krumpáčem, který nemá okouzlení něžný dotyk, získáte z něj kamení.

Přirozený výskyt[edit | edit source]

Kamení se přirozeně objevuje žalářích, pevnostech, vesnicích a lesních chrámech.

Voda a láva[edit | edit source]

See also: Tutorials/Cobblestone farming

Pokud se spojí voda a tekoucí láva, tak bude tekoucí láva nahrazena kamením. Ale pokud by láva stekla dolů na vodu, tak by se vytvořil kámen.

Využití[edit | edit source]

Kamení je možné využít jako základní stavební blok, neboť má velkou odolnost vůči výbuchu a je docela běžný.

Rybenka[edit | edit source]

Rybenka má schopnost se v kamení schovat a vytvořit zde vejce monstra.

Součást tavby[edit | edit source]

Name Ingredients Smelting recipe
Stone Cobblestone +
Any fuel

Součást výroby[edit | edit source]

Oprava[edit | edit source]

Kamenné meče, krumpáče, sekery, motyky a lopaty mohou být opraveny za použití kamení na kovadlině.

Achievementy[edit | edit source]

Icon Achievement In-game description Actual requirements (if different) Availability Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Wii U
Achievement-plain.png
Chestful of Cobblestone Mine 1,728 Cobblestone and place it in a chest A player must mine 1,728 cobblestone and place 1,728 cobblestone, or 27 stacks, in a chest. The cobblestone placed in the chest does not have to be the same cobblestone that was mined. Yes Yes Yes Yes 20G Bronze

Video[edit | edit source]

Historie[edit | edit source]

Pre-classic
Pre 0.0.0 Cobblestone-Pre0.0.9a.png Kamení bylo prvním blokem v Minecraftu,[1] a to ještě za dob, kdy hra byla pouhým klonem Infiminera, a jmenovala se "Cave Game". Textura kamení pochází z jedné předchozí Notchovy hry zvané RubyDung.
rd-132211 Oldmclogo.gif Kamení bylo použito pro původní logo oficiálních stránek hry a také pro původní nápis Minecraft v hlavní nabídce hry.
rd-160052 Cobblestone-Classic.png Textura byla změněna, takže je o něco hladší.
Classic
0.0.14a Cobblestone-Pre Beta 1.7.png Textura byla změněna, takže má více detailů.
0.0.19a Kamení bylo odstraněno z UI kvůli nedostatku místa.
0.0.20 Kamení bylo do UI znovu přidáno.
Indev
0.31 January 29, 2010 Kamení se nyní používá k výrobě kamenných mečů, seker, krumpáčů a lopat.
February 6, 2010 Kamení se nyní používá k výrobě kamenných motyk.
February 19, 2010 Kamení se nyní využívá k výrobě pecí.
February 23, 2010 Kamení je možné přetavit v hladký kámen.
Infdev
June 17, 2010 Kamení se vytvoří, když se setká tekoucí voda s tekoucí lávou. To umožňuje stavět generátory na kamení.
Seecret Friday 2 Kamení se nyní nachází v žalářícz společně s kamenem porostlým mechem.
Alpha
1.0.0 Kamení se využívá pro vytvoření kamenných schodů.
1.0.1 Kamení se využívá pro výrobu pák.
Beta
1.2 Kamení se využívá k výrobě dávkovačů.
1.3 Kamení se využívá k výrobě půlbloků z kamení a již z něj nelze vytvořit kamenné půlbloky.
1.7 Cobblestone.png Horní a spodní poloviny textur byly spolu s horními dvěmi kravdrany vyměněny, výsledná textura pak byla o trochu světlejší a hladší.
Kamení se využívá k výrobě pístů.
1.8 Kamení se vyskytuje ve vesnicích a pevnostech.
Official release
1.0.0 Beta 1.9-pre3 Kamení se využívá k výrobě varných stojanů.
1.3.1 12w22a Kamení se vyskytuje jako jeden ze základních bloků lesních chrámů.
1.4.2 12w34a Kamení se využívá pro výrobu kamenných zdí.
1.5 13w03a Kamení se využívá k výrobě podavače.
1.8 14w02a Kamení se využívá k výrobě dioritu a andezitu.
14w03a Kamení se generuje pod štěrkovými cestami ve vesnicích a zabraňuje tak jejich zřícení do jeskyní.
14w04a Kamení se využívá k výrobě kamene porostlého mechem.
Pocket Edition Alpha
0.1.0 Přidáno kamení.
0.3.0 Kamení se využívá k výrobě kamenných schodů a půlbloků.
0.3.2 Kamení se využívá k výrobě pecí.
? Kamení lze přetavit.
0.4.0 Kamení se využívá k výrobě kamenných motyk.
0.6.0 Kamení se využívá k výrobě kameníku.
0.8.0 build 2 Kamení se využívá k výrobě kamenných zdí.
0.9.0 build 1 Kamení se vyskytuje v žalářích , pevnostech a vesnicích.
0.12.1 build 1 Kamení se využívá k výrobě varných stojanů.
Nyní lze získat zkušenostní body z tavení.
0.13.0 build 1 Kamení se využívá k výrobě pák.
Kamení se již nevyužívá k výrobě kameníku.
0.15.0 build 1 Kamení se využívá k výrobět pístů a observerů.
Console Edition
TU1 CU1 1.0 Patch 1 Přidáno kamení.
TU3 Změněna textura kamení na Cobblestone.png.

Problémy[edit | edit source]

Issues relating to “Cobblestone/cz” are maintained on the issue tracker. Report issues there.

Galerie[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

  1. https://www.youtube.com/watch?v=F9t3FREAZ-k