Share

Share

Blocks/ca

From Minecraft Wiki
Jump to: navigation, search

This page is part of the Catalan translation project.

Els blocs son l'unitat bàsica a Minecraft i son essencials per al joc. Junts, poden construir l'entorn del joc i poden esser substrets i utilitzats en diferents ambis, Hi han cent cinquanta-trestipus de blocs diferents.

La cara dels blocs son 16x16 pixels i cada bloc es proporcionalment un metre cúbic. La majoria de blocs son estàtics, excepte els blocs d'aigua, lava, portal i foc.