Air/cz

From Minecraft Wiki
< Air
Jump to: navigation, search

This page is part of the Czech translation project.
Air
Typ

Nepevný blok

Fyzika

N/A

Průhlenost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

0

Nářadí

None

Obnovitelné

N/A

Seskupitelné

N/A

First Appearances

Navštiv History

Data value

dec: 0 hex: 0 bin: 0


Vzduch je blok v Minecraftu přítomný v "neobsazených místech".

Zisk[edit | edit source]

Vzduch nemůže být uchováván v inventáři a může být zničen nebo vytvořen pouze položením či odstraněním bloků.

Přírodní výskyt[edit | edit source]

Většina přírodních struktur vygeneruje vzduch. Vzduch se také vyskytuje v místech, kde není jiný blok.

Využití[edit | edit source]

Struktura vzduchu ukázaná vpravo, znázorněná modrým čtvercem. Červený čtverec znázorňuje strukturu Prázdnoty.

Vzduch, stejně jako všechny nepevné bloky, je místem pro hráče a další moby, ve kterém se mohou pohybovat, aniž by se udusili.

Vzduch je možné zviditelnit použitím strukturového bloku v bezpečném režimu. Se zapnutou možností "Ukázat neviditelné bloky" se vzduch zobrazuje jako malé modré čtverce.


Historie[edit | edit source]

Pre-classic
Pre 0.0.0 Přidán vzduch, ale nejednalo se o interní blok.
Indev
? Vzduch byl ovlivněn tekutými bloky, které byly vůči vzduchu v horizontální poloze. Když se vzduch dotknul tekutého bloku, byla zde 23 šance, že by tekutý blok mohl ustoupit, a 13 šance, že tekutý blok vyplní vzduch a louži tak rozšíří.
Official release
1.7.2 13w38b Vzduch je nyní interní blok [1] a může být uchován v inventáři. Má chybějící texturu.
13w38c Již nelze uchovat vzduch v inventáři, ale je stále ovládán jako vnitřní blok.
1.10 16w20a Vzduch lze zviditelnit použitím strukturového bloku.
Pocket Edition Alpha
0.1.0 Přidán vzduch.
Console Edition
TU1 CU1 1.00 Patch 1 Přidán vzduch.

Problémy[edit | edit source]

Issues relating to “Air/cz” are maintained on the issue tracker. Report issues there.

Odkazy[edit | edit source]

  1. https://twitter.com/Dinnerbone/status/381055646806077440